Harry Potter in Chinese, Japanese & Vietnamese Translation
envelope
Chapter Titles in Harry Potter and the Chamber of Secrets

 

(For the romanisation of Chinese and Japanese, see Transliteration. To understand the writing systems of CJV, see Writing Systems.)

 

 

Harry Potter and the Chamber of Secrets 哈利・波特与密室 ハリー・ポッターと秘密の部屋
哈利波特 消失的密室 Harry Potter và phòng chứa bí mật

 

1
The Worst Birthday 最糟糕的生日 最悪の誕生日
最慘的生日 Sinh nhật buồn nhứt
       
2
Dobby's Warning 多比的警告 ドビーの警告
多比的警告 Lời cảnh cáo của Dobby
       
3
The Burrow 陋剧 隠れ穴
洞穴屋 Trang trại Hang Sóc
       
4
At Flourish and Blotts 在丽痕书店 フローリッシュ・アンド・ブロッツ書店
在『華麗與污痕書店』裡 Phú quí và cơ hàn
       
5
The Whomping Willow 打人柳 暴れ柳
渾拚柳 Cây liễu roi
       
6
Gilderoy Lockhart 吉德罗・洛哈特 ギルデロイ・ロックハート
吉德羅・洛哈 Gilderoy Lockhart
       
7
Mudbloods and Murmurs 泥巴种和细语 穢れた血と幽かな声
麻種與耳語 Máu bùn và những tiếng thì thầm
     
8
The Deathday Party 忌辰晚会 絶命日パーティー
忌日宴會 Tiệc tử nhật
       
9
The Writing on the Wall 墙上的字 壁に書かれた文字
牆上的字跡 Thông điệp trên tường
       
10
The Rogue Bludger 失控的游走球 狂ったブラッジャー
瘋搏格 Trái Bludger tai quái
       
11
The Duelling Club 决斗俱乐部 決闘クラブ
決鬥社 Câu lạc bộ đấu tay đôi
       
12
The Polyjuice Potion 复方汤剂 ポリジュース薬
變身水 Món thuốc Đa dịch
       
13
The Very Secret Diary 绝密日记 重大秘密の日記
絕密日記 Cuốn nhật ký cực kỳ bí mật
       
14
Cornelius Fudge 康奈利・福吉 コーネリウス・ファッジ
康尼留斯・夫子 Cornelius Fudge
       
15
Aragog 阿拉戈克 アラゴグ
阿辣哥 Aragog
       
16
The Chamber of Secrets 密室 秘密の部屋
密室 Phòng chứa bí mật
       
17
The Heir of Slytherin 斯莱特林的继承人 スリザリンの継承者
史萊哲林的傳人 Người kế vị Slytherin
       
18
Dobby's Reward 多比的报偿 ドビーのごほうび
多比的獎賞 Phần thưởng cho Dobby

 

Back to Top