HARRY POTTER PROJECT
envelope

'A Cauldron Full of Hot Strong Love' (Book 6)

Celestina Warbeck is Mrs Weasley's favourite singer, a taste that is not shared by the other members of her family or Fleur Delacour. The Christmas that Scrimgeour came to seek out Harry's cooperation, the family was being subjected to Celestina's hearty rendition of 'A Cauldron Full of Hot Strong Love'. Partial lyrics are as follows:

English

A Cauldron Full of Hot Strong Love (Celestina Warbeck)

Oh, come and stir my cauldron,
And if you do it right,
I'll boil you up some hot, strong love
To keep you warm tonight

Simplified Chinese (China)

《一锅火热的爱》(塞蒂娜・沃贝克)

哦,来搅搅我的这锅汤,
如果你做得很恰当,
我会熬出火热的爱,
陪伴你今夜暖洋洋。

"Yī guō huǒrè de ài" (Sàidìnà Wōbèikè)

O, lái jiǎojiǎo wǒ de zhè-guō tāng,
Rúguǒ nǐ zuò de hěn qiàdàng,
Wǒ huì áo-chū huǒrè de ài,
Péibàn nǐ jīn-yè nuǎn-yángyáng.

The Mainland translator has come up with a rhyme scheme (first, second, and fourth lines rhyme).

 

Traditional Chinese (Taiwan)

〈裝滿嗆辣愛情的大釜〉(瑟莉堤娜・華蓓)

喔,來攪拌我的大釜,
只要你做得對,
我會為你煮又嗆又辣的愛情,
讓你今晚溫暖到心底

"Zhuāngmǎn qiànglà àiqíng de dàguō" (Sèlìtínà Huábèi)

Wo, lái jiǎobàn wǒ de dàfǔ,
Zhǐ yào nǐ zuò de duì,
Wǒ huì wèi nǐ zhǔ yòu qiàng yòu là de àiqíng,
Ràng nǐ jīn-wǎn wēnnuǎn dào xīndǐ

Japanese

「大鍋は灼熱の恋に溢れ」(セレスティナ・ワーベック)

ああ、わたしの大鍋を混ぜてちょうだい
ちゃんと混ぜてちょうだいね
煮えたぎる愛は強烈よ
今夜あなたを熱くするわ

"Ō-nabe wa shakunetsu no koi ni afure" (Seresutina Wābekku)

Ā, watashi no ō-nabe o mazete chōdai
Chanto mazete chōdai ne
Nie-tagiru ai wa kyōretsu yo
Kon'ya anata o atsuku suru wa

The most interesting point in the Japanese is the use of women's language, e.g., ちょうだい chōdai 'please', now also used by men; あなた anata 'you'; the ne after chōdai; 強烈よ kyōretsu yo 'it's strong!', omitting da or です desu; するわ suru wa, ending with the feminine sentence particle wa.

Vietnamese

Một Vạc Tình Ái Đầy Ắp Sốt Dẻo (Celestina Warbeck)

Ôi, đến mà khuấy cái vạc của em
Nếu anh làm đúng điệu
Thì em sẽ đun sôi ái tình sốt dẻo cho anh
Để anh được ấm áp đêm nay.