HARRY POTTER PROJECT
envelope

"Call on Peevsie", as chanted by Peeves (Book 6)

Peeves' little verse, sung as he witnessed an altercation between Hagrid and Filch (Book 6, Chapter 19).

English

When there's strife and when there's trouble
Call on Peevsie, he'll make double!

 

Simplified Chinese (China)

哪儿有打架,哪儿有麻烦,
就叫皮皮鬼,他会去添乱!

Nǎr yǒu dǎjià, nǎr yǒu máfan,
Jiù jiào Pípí-guǐ, tā huì qù tiān luàn!

 

Traditional Chinese (Taiwan)

看人吵架湊熱鬧,
皮皮鬼,來報到,
麻煩只多不會少。

Kàn rén chǎojià còu rènao,
Pípí-guǐ, lái bào dào,
Máfan zhǐ duō bú huì shǎo.

 

Japanese

けんかはピーブスに任せよう
全部二倍にしてやろう!


Kenka wa Piibusu ni makaseyō
Zenbu nibai ni shite yarō!

 

Vietnamese

Khi nào có oánh nhau và khi nào có lộn xộn
Thì kêu Peevsie tới, nó sẽ làm mọi chuyện rối gấp đôi!