Listening to Mongolian

Монгол хэлийг сонсоход яагаад ийм хэцүү байдаг вэ?
Contact
directory to mongolian language related content

No. 7

Click on audio control below screenshot to hear dialogue. Click box to see dialogue as text. If unresponsive, try a different browser.

no.7 still
Background and Hints

За за тоглоомоо үргэлжлүүлье. [Ээж]

Сувдгэрэл ээ. [Аав]

Аав л даа! [Сув]

Ёо ээж дөрвөн бэрх буусан уу? [Ми]

Өө, тийм байна шүү дээ? [Од]

Энэ хүүхэд чинь одоо. [Аав]

Сувдаа харин нөгөө ээжийг гутал авч өгөхгүй байна гээд л уурлаад тэгээд л явлаа. [Мя]

Аан, нөгөө шуналтай дахиад л шинэ юм авъя гэж байхгүй юу. [Ээж]

Гэхдээ та намайг гүйцээгүй. [Ми]

Dad comes down from upstairs and Сувдгэрэл storms out.

Vocab:

- уурлах = 'angry'
- шуналтай: 'greedy'

Things to look out for:

- Occurrences of л.

The players continue to talk with each other as Сувдгэрэл's actions are explained to her father