Home首页 / Previous上一个 / Next下一个
|| envelope
Mongolian language directory

蒙文阅读: 3-16Mongolian Reading: 3-16

Mongolian script does not work properly on all systems or browsers. It may help to download Mongolian White Font. 有的系统和浏览器老蒙文文字显示不对。如果有问题的话,下载一下蒙古文白体

1. Mongol Bichig1. 老蒙文

(Hover cursor to see Inner Mongolian pronunciation) (光标悬停在文本上显示内蒙的口语发音)       
(词汇 1)(Vocab 1)

ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠴᠠᠢ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ 《ᠡᠳ᠋ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠴᠠᠢ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠠᠢ ᠵᠢ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠢᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠵᠦ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠴᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠨᠡᠢᠲᠡᠮ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠮᠳᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ (1)᠂ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠦᠨ ᠤᠰᠤ᠂ ᠬᠣᠣᠨᠳᠣᠭ ᠦᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠬᠣᠨᠢ᠂ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠢᠩᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠢ ᠰᠦ᠋ ᠪᠡᠷ ᠰᠦᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠦ᠋ ᠪᠡᠷ ᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠦ᠋ ᠲᠡᠢ ᠴᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠦ᠋ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ (2) ᠴᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠴᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠠᠭ (3) ᠲᠠᠢ ᠳᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠤᠰᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠦᠳᠦᠵᠦ ᠪᠠᠯᠪᠠᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠰ ᠣᠭᠣᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠣ ᠴᠢᠨᠠᠬᠤ ᠪᠣᠶᠣ ᠳᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠨᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠣᠴᠠᠯᠬᠣ ᠰᠢᠬᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠮᠣᠷᠣᠭᠠᠳ 15-20 ᠮᠢᠨᠦᠲ ᠪᠣᠴᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠣᠳᠠᠯᠬᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠠᠷᠣᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠱᠦᠬᠷᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠯᠠᠨᠳᠠ ᠰᠠᠮᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃

(词汇 2)(Vocab 2)

ᠰᠦ᠋ ᠲᠡᠢ ᠴᠠᠢ ᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠣᠴᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠠᠭᠣᠳᠠᠯᠬᠣ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠦ᠋ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠠᠪᠣᠰᠣ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠰᠠ 2-3 ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠣᠶᠣ ᠵᠦᠭᠡᠬᠡᠢ (4) ᠬᠢᠵᠦ ᠣᠯᠠᠨᠳᠠ ᠰᠠᠮᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠢ ᠵᠢ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠮᠣᠷᠪᠠᠯ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠰᠢᠵᠦ ᠠᠩᠭᠢᠯᠣᠭᠣᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠮᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠴᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠩᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ᠂ ᠬᠣᠷᠣᠳ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ᠂ ᠭᠣᠯᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ᠂ ᠪᠣᠰᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ᠂ ᠪᠣᠷᠴᠠ (5) ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ᠂ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ ᠬᠡᠬᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠢ᠃

___________________________________

(1) ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ -- ᠠᠷᠢᠭᠣᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠤᠰᠤ᠃

(2) ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ -- ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠃

(3) ᠲᠠᠭ -- ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠦ ᠪᠦᠷᠭᠡᠭᠡᠰᠦ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠪᠬᠠᠭᠠᠰᠣ ᠪᠣᠶᠣ ᠬᠠᠪᠬᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃

(4) ᠵᠦᠭᠡᠬᠡᠢ -- ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠰᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠰᠣᠯᠢᠭ ᠦᠳᠬᠭᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ᠃

(5) ᠪᠣᠷᠴᠠ -- ᠵᠦᠰᠦᠵᠦ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠃⤵︎

2. Cyrillic2. 新蒙文

Идээны дээж цай

Монголчууд ер нь "Эдийн дээд хадаг, идээний дээж цай" гэж цайг ихэд эрхэмлэж хүндэтгэн үздэг.

Цай бол Монгол ороноор нийдэм дэлгэрсэн унд юм. Монголчууд цайгаа чанахдаа рашаан (1), булагын ус, худагын усаар л чанаж, үнээ, хонь, ямаа, ингэний түүхий сүүгээр сүүлдэг. Сүүгээр сүүлсэн цайгаа сүүтэй цай гэж, сүү хийсэнгүйгээ бараан (2) цай гэдэг.

Цай чанахад тагтай (3) тогоонд хүйтэн ус хийсний дараа нүдэж балбалсан хэвийн цайгаа бөс уутанд хийж чанах буюу тогоондоо сулаар нь хийж чандаг.

Буцлах шахвал самраад 15-20 минут буцалгана. Цайгаа уудлах үед шааргыг нь шүргэхээсээ өмнө бас олонтаа самрана.

Сүүтэй цайг чанахад хэвийн цайгаа тогоотой усанд хийж буцалгаад уудлахаасаа өмнө сүү болон давс хийнэ. Бас 2-3 халбага шар тос буюу зөөхий (4) хийж олонтаа самрана. Цайг хэдий олон самарвал тэдий идээшиж анхилаад сайхан үнэр амттай болдог юм.

Монгол цайд банштай цай, хуруудтай цай, гурилтай цай, буузтай цай, борцтой (5) цай, будаатай цай гэх олон зүйл бий.

___________________________________

(1) Рашаан -- ариун шимтэй ус.

(2) Бараан -- хар.

(3) Таг -- тогооны бүрхээс. Бас хавхаас буюу хавхаг гэдэг.

(4) Зөөхий -- түүхий сүүний дээр талд суусан тослог өтгөн идээн.

(5) Борц -- зүсэж хатаасан мах.

idə:ni: dəʤ ʧæ:

mɔŋgɔ̌lʧʊ:d jor n "ədi:n də:d xadǎg, idə:ni: də:ʤ ʧæ:" gəʤ ʧæ:g ixə̌d ərə̌mxlə̌n xundə̌tgə̌n uʤdə̌g

ʧæ: bɔl mɔŋgɔ̌l ɔrɔ̌nɔ:r ni:dəm dəlgə̌rsə̌n ʊnd jum

mɔŋgɔ̌lʧʊ:d ʧæ:ga:n ʧaxǎnda:n arʃǎn, bʊlǎgi:n ʊs, xʊdǎgi:n ʊsa:r l ʧanǎʤ, uniɘ, xœn, ɪma:, iŋgə̌ni: tu:xe: su:gə:r su:ldə̌g

su:gə:r su:lsə̌n ʧæ:ga:n su:te: ʧæ: gəʤ, su: xi:sə̌nguigə:n ʧæ: bara:n ʧæ: gədə̌g

ʧæ: ʧanǎxǎd tagtæ: tɔgɔ:nd xuitə̌n ʊs xi:sə̌ni: dara: nudə̌ʤ balbǎsǎn xəbi:n ʧæ:ga:n bos ʊ:tǎnd xi:ʤ ʧanǎx bʊjʊ: tɔgɔ:ndɔ:n sʊla:r n xi:ʤ ʧandǎg

bʊʧlǎx ʃaxbǎl samra:d arbǎn tabǎn - xœrɔ̌n mɪnʊ:t bʊʧǎlgǎna:

ʧæ:ga:n ʊ:dlǎx ujd ʃargi: n ʃurgə̌xə:sə:n omǒn bas ɔlɔ̌ntɔ: samrana:

su:te: ʧæ:gi: ʧanǎxǎd xəbi:n ʧæ:ga:n tɔgɔ:tø: ʊsǎnd xi:ʤ bʊʧǎlga:d ʊ:dlǎxa:sa:n omǒn su: bɔlɔ̌n dabs xi:nə:

bas xɔjɪr - gʊrbǎn xalbǎg ʃar tɔs bʊjʊ: ʤo:xoi xi:ʤ ɔlɔ̌ntɔ: samrǎna:

ʧæ:g xədi: ɔlɔ̌n samǎrǎl todoi idə:ʃiʤ æŋxla:d sæ:xǎn unə̌r amttæ: bɔldɔ̌g jum

mɔŋgɔ̌l ʧæ:d banʃtæ: ʧæ:, xʊrʊ:dtæ: ʧæ:, gʊrɪltæ: ʧæ:, bʊ:stæ: ʧæ:, bɔrʧtœ: ʧæ:, bʊda:tæ: ʧæ:, gəx ɔlɔ̌n ʤuil bi:

arʃa:n -- ærɪʊn ʃimte: ʊs

bara:n -- xar

tag - tɔgɔ:ni: burxə:s. bas xabxa:s bʊjʊ: xabxǎg gədə̌g

ʤo:xoi -- tu:xe: su:ni: də:r tald sʊ:sǎn tɔslɔ̌g otgǒn idə:n

bɔrʧ -- ʤusə̌ʤ xata:sǎn max


3. 词汇 3. Vocab 語彙

(词汇 1)(Vocab 1) (回文章)(Back to passage)
ᠢᠳᠡᠭᠡ
(idege)
idə:
идээ
【food】 【食物, 食品】
ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ
(degeǰi)
də:ʤ
дээж
【the choicest parts offered to deity or guest of honour】 【献给人以示尊敬的第一件物; 精华, 珍品】
ᠴᠠᠢ
(čai)
ʧæ:
цаи
【tea】【茶】
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ
(mongɣolčod)
mɔŋgɔ̌lʧʊ:d
Монголчууд
【Mongols】 【蒙古人】
ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ
(yerü ni)
jor n
ер нь
【generally speaking】 【往往, 每每, 从来, 总是】
ᠡᠳ᠋
(ed)
əd
эд
【thing, object, article, property】 【东西, 财物, 货】
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ
(degedü)
də:d
дээд
【superior, highest】 【高等的, 高级的】
ᠬᠠᠳᠠᠭ
(xadaɣ)
xadǎg
хадаг
khadag (band of silk etc. for presentation on formal occasions)】 【哈达】
ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ
(yexede)
ixə̌d
ихэд
【very much, greatly】 【非常, 很, 甚, 十分】
ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ
(erximlexü)
ərxə̌mlə̌x
эрхэмлэх
【to value, prize】【尊重, 重视, 注重, 珍惜】
ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠬᠦ
(xündüdxexü)
xundə̌tgə̌x
хүндэтгэх
【to respect, revere, honour, consider important】 【尊敬, 尊重, 重视】
ᠦᠵᠡᠬᠦ
(uǰexü)
uʤix
үзэх
【to see】【看, 瞧】
ᠣᠷᠣᠨ
(oron)
ɔrɔ̌n
орон
【country, locality, territory】 【区域, 地区, 地方】
ᠨᠡᠢᠳᠡᠮ
(neidem)
ni:də̌m
нийдэм
【totality, all】 【普遍的, 广泛的】
ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ
(delgerexü)
dəlgə̌rə̌x
дэлгэрэх
【to spread】 【盛行, 流行】
ᠤᠮᠳᠠ
(umda)
ʊnd
унд
【beverage, drink】 【饮料, 】
ᠴᠢᠨᠠᠬᠤ
(činaxu)
ʧanǎx
чанах
【to boil, stew】【煮, 熬】
ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ
(rasiyan)
arʃa:n
рашаан
【mineral spring】【温泉, 矿泉】
ᠪᠤᠯᠠᠭ
(bulaɣ)
bʊlǎg
булаг
【spring】 【泉】
ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ
(xudduɣ)
xʊdǎg
худаг
【well】 【井】
ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ
(üniy-e)
uniə
үнээ
【cow】 【母牛, 奶牛】
ᠬᠣᠨᠢ
(xoni)
xɔn ̡, xœn
хонь
【sheep】 【绵羊】
ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ
(imaɣ-a)
ɪma:
ямаа
【goat】 【山羊】
ᠢᠩᠭᠡ
(ingge)
iŋgə̌
ингэ
【female camel】 【母驼】
ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ
(tügüxei)
tu:xe:
түүхий
【raw】 【生的】
ᠰᠦ᠋
(sü)
su:
сүү
【milk】 【奶】
ᠰᠦᠯᠡᠬᠦ
(sülexü)
su:lə̌x
сүүлэх
【to put milk into tea】 【加奶, 对奶】 【取り柄, 取っ手】
ᠰᠦ᠋ ᠲᠡᠢ ᠴᠠᠢ
(sü tei čai)
su:te: ʧæ:
сүүтэй цай
【milk tea】 【奶茶】
ᠬᠢᠬᠦ
(xixü)
xi:x
хийх
【to add, put in】 【放进, 倒入】
ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ
(baraɣan)
bara:n
бараан
【dark-coloured, dark brown】 【乌黑的, 黝黑的】
ᠲᠠᠭ
(taɣ)
tag
таг
【lid, cover】 【盖儿】
ᠲᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ
(togoɣ-a)
tɔgɔ:
тогоо
【pot】 【锅】 【鍋】
ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ
(xüiten)
xuitə̌n
хүйтэн
【cold】 【冷】
ᠤᠰᠤ
(usu)
ʊs
ус
【water】【水】
ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ
(daraɣ-a)
dara:
дараа
【after】 【之后, 以后】
ᠨᠦᠳᠦᠬᠦ
(nüdüxü)
nudə̌x
нүдэх
【to pound, crush】 【捣, 杆】
ᠪᠠᠯᠪᠠᠯᠬᠤ
(balbalxu)
balǎblǎx
балбалах
【to break into pieces, smash】 【打碎, 破碎】
ᠬᠡᠪ
(xeb)
xəb
хэв
【shape, mould, pattern】 【模子, 样子】
ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠴᠠᠢ
(xeb ün čai)
xəbi:n ʧæ:
хэвийн чай
【brick tea】 【砖茶】 【思う, 考える】
ᠪᠥᠰ
(bös)
bos
бөс
【cloth】 【布】
ᠤᠭᠤᠲᠠ
(uɣuta)
ʊ:t
уут
【bag, sack】 【囊, 袋, 口袋】
ᠪᠤᠶᠤ
(buyu)
bʊjʊ:
буюу
【or】【或, 或者】【または, あるいは】
ᠰᠤᠯᠠ
(sula)
sʊl
сул
【loose】 【零散的】
ᠪᠤᠴᠯᠠᠬᠤ
(bučlaxu)
bʊʧlǎx
буцлах
【to boil, be boiling】 【沸, 开, 滚沸】
ᠰᠢᠬᠠᠬᠤ
(sixaxu)
ʃaxǎx
шахах
【to be close to, approach】 【靠近, 挨近, 接近】
ᠰᠠᠮᠤᠷᠬᠤ
(samurxu)
samrǎx
самрах
【to ladle up and pour back】 【扬】
ᠮᠢᠨᠦᠲ
(minüt)
mɪnʊ:t
минут
【minute】 【分, 分钟】
(词汇 2)(Vocab 2) (回文章)(Back to passage)
ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠬᠤ
(bučalɣaxu)
bʊʧɪlgǎx
буцалгах
【(causative of ᠪᠣᠴᠠᠯᠬᠤ)↓, to boil】【(ᠬᠠᠲᠠᠬᠤ的使动态)↓, 煮沸】
ᠪᠤᠴᠠᠯᠬᠤ
(bučalxu)
bʊʧlǎx
буцлах
【to boil (intransitive)】 【煮沸, 烧开】
ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠬᠤ
(aɣudalxu)
ʊ:dlǎx
уудлах
【to pour from a larger container into a smaller one】 【(从锅里舀出)倒入(另一容器)】
ᠰᠢᠭᠠᠷᠣᠭ
(siɣaruɣ)
ʃa:rǎg
шаараг
【dregs, residue】 【残渣, 渣滓】
ᠱᠦᠷᠭᠦᠬᠦ
(šürgüxü ~ šörgöxü)
ʃurgə̌x ~ ʃorgǒx
шүргэх ~ шөргөх
【to rub, scratch, brush】 【蹭, 搓, 擦】
ᠣᠯᠠᠨᠳᠠ
(olanta)
ɔlɔ̌ntɔ:
олонтаа
【many times, repeatedly】 【多次, 屡次, 再三】
ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ
(dabusu)
dabs
давс
【salt】 【盐】
ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ
(xalbaɣ-a)
xalbǎg ~ xablǎg
халбага
【spoon】 【匙, 羹匙, 小勺】
ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ
(sir-a toso)
ʃar tɔs
шар тос
【butter】 【黄油】
ᠵᠥᠭᠡᠬᠡᠢ
(ǰögexei)
ʤo:xoi
зөөхий
【cream, cream crust】 【(浮在奶子的上面的)稀奶油】 【奪う】
ᠬᠡᠳᠦᠢ...ᠲᠡᠳᠦᠢ
(xedüi ... tedüi)
xədi: ... todoi
хэдий...төдий
【as much as...】 【多少...就那么多】
ᠢᠳᠡᠭᠡᠰᠢᠬᠦ
(idegesixü)
idə:ʃix
идээших
【to steep, brew】 【泡浓, 泡好, 熬好】
ᠠᠩᠬᠢᠯᠬᠤ
(angxilxu)
æŋxlǎx
анхилах
【to be fragrant, emit a fragrant odour】 【香气扑鼻, 散发香味】 【手に入れるや否や】
ᠦᠨᠦᠷ
(ünür)
unə̌r
үнэр
【odour, smell, fragrance】 【香气】
ᠠᠮᠲᠠ
(amta)
amt
амт
【taste, flavour】 【味, 味道】
ᠪᠠᠩᠰᠢ
(bangsi)
bænʃ
банш
【meat dumpling】 【饺子】
ᠬᠤᠷᠤᠳ
(xurud)
xʊrʊ:d
хурууд
khuruud; variety of Mongolian cheese or curd】 【熟奶豆腐】
ᠬᠤᠶᠠᠭ
(xuyaɣ)
xʊjǎg
хуяг
【soldier (arch.)】 【兵(旧)】 【兵士(旧)】
ᠭᠤᠯᠢᠷ
(ɣulir)
gʊlɪr ~ gʊrɪl
гурил ~ гулир (注)(Note)
【flour】 【面, 面粉】
ᠪᠤᠤᠰᠠ
(buusa)
bʊ:s
буус (注)(Note)
【a kind of steamed meat dumpling】 【包子】
ᠪᠣᠷᠴᠠ
(borča)
bɔrʧ
борц
【jerky (meat cut in strips and dried)】 【肉条】
ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ
(budaɣ-a)
bʊda: ~ bada:
будаа
【rice, millet】 【米, 粮食】
ᠣᠯᠠᠨ
(olan)
ɔlɔ̌n
олон
【many, numerous】 【多的, 很多的】
ᠵᠦᠢᠯ
(ǰüil)
ʤuil
зүйл
【kind, sort, category】 【种, 种类】
ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ
(ariɣun)
ærɪʊn
ариун
【clean, hygienic, chaste, sacred】 【清洁, 春节, 神圣】
ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ
(sim-e tei)
ʃimte:
шимтэй
【nourishing, juicy】 【有营养, 有养分】
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ
(xar-a)
xar
хар
【black】【黑】
ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠡᠰᠦ
(bürxügesü ~ börxögesü)
burxə:s ~ borxo:s
бүрхээс
【cover, lid】 【(锅、盆等的)大盖子】
ᠬᠠᠪᠬᠠᠭᠠᠰᠣ
(xabxaɣasu)
xabxa:s
хавхаас
【lid, cover】 【盖儿】
ᠬᠠᠪᠬᠠᠭ
(xabxaɣ)
xabxǎg
хавхаг
【lid, cover】 【盖儿】
ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ
(deger-e)
də:r
дээр
【on top of, upon, above】 【上, 上边, 上方】
ᠲᠠᠯ᠎ᠠ
(tal-a)
tal
тал
【side】 【面, 边, 方面】
ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ
(saɣuxu)
sʊ:x
суух
【to form (of a layer)】 【(奶皮等) 结】
ᠲᠣᠰᠣᠯᠢᠭ
(tosoliɣ)
tɔslɔ̌g
тослог
【fatty, oily】 【油性的, 油质的】
ᠥᠳᠬᠡᠨ
(ödxen)
otgǒn
өтгөн
【thick, dense】 【浓的, 酽的, 稠的】
ᠵᠦᠰᠦᠬᠦ
(ǰüsüxü)
ʤusə̌x
зүсэх
【to cut into pieces】 【割, 拉, 裁, 划】
ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠬᠤ
(xataɣaxu)
xata:x
хатаах
【(causative of ᠬᠠᠲᠠᠬᠤ)↓, to dry, dry out】 【(ᠬᠠᠲᠠᠬᠤ的使动态)↓, 弄干, 晒干】
ᠬᠠᠲᠠᠬᠤ
(xataxu)
xatǎx
хатах
【to dry, dry up】 【干, 发干】
ᠮᠢᠬ᠎ᠠ
(mix-a)
max
мах
【meat】 【肉】

4. Notes4. 备注

ᠭᠤᠯᠢᠷ The spelling reflects the original pronunciation gʊlɪr / гулир. While this pronunciation is retained in parts of IM and Xinjiang, the usual pronunciation is now gʊrɪl / гурил. The written form ᠭᠤᠷᠢᠯ is also found.拼法表达原来的发音 gʊlɪr / гулир。内蒙古和新疆有地方还保留原来的发音,但是现在最普遍的发音是 gʊrɪl / гурил。 也可以写 ᠭᠣᠷᠢᠯ (回去) (Back)
ᠪᠤᠤᠰᠠ In Mongolia, alwaysᠪᠤᠤᠵᠠ bʊ:ʤ / бууз蒙古国用ᠪᠤᠤᠠ bʊ:ʤ / бууз (回去) (Back)

Back to Top