Home首页 / Previous上一个 / Next下一个
|| envelope
Mongolian language directory

蒙文阅读: 3-20Mongolian Reading: 3-20

Mongolian script does not work properly on all systems or browsers. It may help to download Mongolian White Font. 有的系统和浏览器老蒙文文字显示不对。如果有问题的话,下载一下蒙古文白体

1. Mongol Bichig1. 老蒙文

(Hover cursor to see Inner Mongolian pronunciation) (光标悬停在文本上显示内蒙的口语发音)       
(词汇 1)(Vocab 1)

ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠳᠡᠭ ᠪᠣᠢ

ᠰᠢᠷᠭᠣᠯᠵᠢ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠳ ᠣᠢ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠵᠣ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠰᠠᠭᠯᠠᠭᠠᠷ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠣᠭᠠᠳ ᠱᠠᠭ ᠱᠠᠭ ᠱᠠᠭᠰᠢᠵᠣ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠷᠭᠣᠯᠵᠢ᠄ 《ᠰᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠡᠭᠡᠵᠢ ᠡ! ᠬᠣᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠪᠦᠷ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ?》 ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠰᠠᠭᠣᠪᠠ᠃

ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ᠄《ᠲᠩᠷᠢ ᠬᠦᠢᠲᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠯᠠ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠦᠷ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠣᠢᠲᠣ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠬᠠᠷᠢᠵᠣ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠪᠡ᠃

《ᠲᠠ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠢ?》 ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠢᠷᠭᠣᠯᠵᠢ ᠣᠬᠣᠴᠢᠯᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ᠄

《ᠪᠢ ᠡᠭᠦᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠳᠣᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠢ ᠲᠡᠳᠡ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠣᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠰᠢᠷᠭᠣᠯᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠲᠡᠢ ᠣᠴᠢᠷᠠᠪᠠ᠃

《ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠡ᠂ ᠲᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠣ ᠡᠪᠦᠯ ᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠤᠤ?》 ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠢᠷᠭᠣᠯᠵᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠄

《ᠪᠢ ᠣᠴᠢᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠨᠲᠠᠵᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠰᠢᠷᠭᠣᠯᠵᠢ᠄《ᠲᠠ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠨᠲᠠᠵᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠡᠬᠦ ᠪᠣᠢ?》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠄

《ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠪᠦᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢᠴᠡᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ》 ᠬᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠰᠢᠷᠭᠣᠯᠵᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠨᠠᠭᠣᠷ ᠦᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠬᠣᠯᠣᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠣᠯᠵᠠᠪᠠ᠃

(词汇 2)(Vocab 2)

ᠣᠰᠣᠨ ᠬᠣᠯᠣᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠭᠣᠯᠵᠢ ᠵᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ᠄《ᠰᠢᠷᠭᠣᠯᠵᠢ ᠡ! ᠪᠢᠳᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠦ᠂ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠤ?》 ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠷᠢᠪᠠ᠃

ᠣᠰᠣᠨ ᠬᠣᠯᠣᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠣᠭᠣᠷ ᠤᠰᠤ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠣᠷᠣᠬᠣ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠣᠰᠣᠨ ᠬᠣᠯᠣᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠮ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠣ ᠵᠢᠭᠠᠰᠣ ᠠᠩᠨᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠦ ᠣᠷᠭᠣᠮᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠭᠦᠵᠦ ᠢᠳᠡᠨ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠣᠰᠣᠨ ᠬᠣᠯᠣᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠄ 《ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠵᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠨ ᠦ ᠬᠢᠨ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠨᠦᠭᠡᠴᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠵᠡ?》 ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠣᠪᠠ᠃

ᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠠᠯᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠣ ᠪᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠰᠢᠷᠭᠣᠯᠵᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠣᠯᠣᠭᠠᠳ᠄ 《ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡ᠂ ᠡᠵᠢ ᠪᠦᠷ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠢ ᠣᠳᠣ ᠭᠡᠷ ᠲᠣ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠣ ᠡᠵᠢ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠣᠭ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠨ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠳ ᠤᠰᠤᠨ ᠬᠣᠯᠣᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠯᠬᠣ ᠶᠣᠰᠣ ᠬᠢᠪᠡ᠃ ⤵︎

2. Cyrillic2. 新蒙文

Амьтан хэрхэн өвөлждөг вэ

Шоргоолж гэрээсээ гараад ой модон дотор явж байдал шаазгай саглагар модон дээр сууд шаг шаг шагшиж байлаа. Шоргоолж: "Шаазгай эгч ээ! Хун, хараацай бүр хаана очсон бэ?" гэж асуув.

Шаазгай: "Тэнгэр хүйтэрсэн тул тэд бүр өмнөт оронд өвөлжихээр явжээ. Хойт хавар харьж ирэнэ" гэв.

"Та яагаад явсангүй бэ?" гэж шоргоолж ухтшлан асуусанд:

"Би үүрээ дулаалаад эндээ өвөлжинээ. Би тэд шиг хүйтэнээс айдаггүй" гэж шаазгай хариуллаа.

Шоргоолж чанагш яваад мэлхийтэй учрав.

"Мэлхий ах аа, та бас өмнөт оронд очиж өвөлийг өнгөрөөнө уу?" гэж шоргоолж санаашран асуусанд мэлхий:

"Би очихгүй. Эндээ унтаж өвөлийг өнгөрөөнө" гэв.

Шоргоолж: "Та хаана унтаж өвөлийг өнгөрөөх бэ?" гэсэнд мэлхий:

"Бид өвөл болбол газар доор ороод хөдлөхгүйгээр ирэх хавар болдол унтанаа. Энэ бол бидний өвөлжих арга юм. Үүнийг хүмүүс ичээлэнэ гэдэг" гэл.

Шоргоолж чанагш яваад нуурын хөвөөд усан хулганатай уулзав. Усан хулгана шоргоолжыг үзээд: "Шоргоолж оо! Бид газар доор шинэ гэрээ засчихсан шүү, орож үзэхгүй үү?" гэж урив. Усан хулгананы шинэ гэрийг нь газар доогуур ус уруу орох замтай байлаа. Усан хулгана энэ замаараа яваж загас анган усны ургамалыг түүж идэн өвөлждөг байжээ.

Усан хулгана: "Амьтан бүгдээрээ өвөлжөхөөр базааж байна. Танийхан хүнсээ гүйцэд нөөцлөсөн биз?" гэж халамжлан асуув.

Эх нь аль хэзээн газар дорхи гэртээ овоо арвин хүнс бэлтгэсэнийг шоргоолж санаж олоод: "Тийм ээ! Ээж бүр бэлэн болгожээ. Би одоо гэртээ харьж ээжтэйгээ цуг өвөлжинээ" гээд усан хулганатай салах ёс хийв.

æmtǎn xərxə̌n obǒlʤdǒg bə

ʃʊrgʊ:lʤ gərə:sə:n gara:d œ: mɔdɔ̌n dɔtɔ̌r jabdʃ bæ:dǎl ʃa:ʤgæ: salǎgǎr mɔdɔ̌n də:r sʊ:ga:d ʃag ʃag ʃagʃiʤ bæ:la:

ʃʊrgʊ:lʤ "ʃa:ʤgæ: əgʧ ə:, xʊn, xara:ʧæ: bur xa: ɔʧsɔ̌n bə?" gəʤ asʊ:b

ʃa:ʤgæ: "təŋgə̌r xuitə̌rsə̌n tʊl təd bur omnǒt ɔrɔ̌nd obǒlʤixo:r jabʤæ:. xœ:t xabǎr xærʤ irənə:" gəb "ta ja:ga:d jabsǎngui bə?" gəʤ ʃʊrgʊ:lʤ ʊxʧlǎn asʊ:sǎnd "bi u:rə:n dʊla:la:d əndə:n obǒlʤǒno:" gəʤ ʃa:ʤgæ: xæriʊlǎla: ʃʊrgʊ:lʤ ʧa:nǎgʃ java:d məlxi:təi ʊʧrǎb "məlxi: ax ə:, ta bas omnǒt ɔrɔ̌nd ɔʧiʤ obǒli: oŋgǒro:n u:?" gəʤ ʃʊrgʊ:lʤ sana:ʃrǎn asʊ:sǎnd məlxi:

"bi ɔʧɪxgui. əndə:n ʊntǎʤ obǒli: oŋgǒro:no:" gəb ʃʊrgʊ:lʤ "ta xa: ʊntǎʤ obǒli: oŋgǒro:x bə?" gəsə̌nd məlxi: "bid obǒl bɔlbɔ̌l gaʤɪr dɔ:r ɔrɔ:d xodlǒxgui, idə̌xguigə:r irə̌x xabǎr bɔldɔ̌l ʊntna:. ən bɔl bidni: obǒlʤix arǎg jum. u:ni: xumu:s iʤə:lə̌nə: gədəg" xələ: ʃʊrgʊ:lʤ ʧanǎgʃ jaba:d nʊ:ri:n xobo:d ʊsǎn xʊlgantai ʊ:lʤǎb ʊsǎn xʊlgǎn ʃʊrgʊ:lʤi: uʤə:d "ʃʊrgʊ:lʤ ə:! bid gaʤɪr dɔ:r ʃin gərə:n ʤasʧixsǎn ʃu, ɔrɔ̌ʤ uʤə̌xgui u:?" gəʤ ʏrib ʊsǎn xalgǎni: ʃin gər n gaʤɪr dɔ:gʊ:r ʊs ʊrʊ: ɔrɔ̌x ʤamtai bæ:la: ʊsǎn xʊlgǎn ən ʤama:ra:n jabʤ ʤagǎs aŋgǎn ʊsni: ʊrǎgmǎli: tu:x idə̌n obǒlʤdǒg bæ:ʤæ: ʊsǎn xʊlgan "æmtǎn bugtə:rə:n obǒlʤixoor baʤa:ʤ bæ:na:. tænixǎn xunsə:n guiʧid no:ʧǒlsǒn biʤə:" gəʤ xalǎmʤrǎn asʊ:b əx n æl xəʤə:n gaʤɪr dɔ:rx gərtə:n ɔbɔ: arbin xuns bəltsə̌ni: ʃʊrgʊ:lʤ sanǎʤ ɔlɔ:d "ti:m ə:, ə:ʤ bur bələ̌n bɔlɔ̌gʤæ:. bi ɔdɔ: gərtə: xærʤ ə:ʤtəigə: ʧʊg obǒlʤino:" gəd ʊsǎn xʊlgǎntəi salǎx jɔs xi:b

3. 词汇 3. Vocab 語彙

(词汇 1)(Vocab 1) (回文章)(Back to passage)
ᠰᠢᠷᠭᠤᠯᠵᠢ
(sirɣulǰi)
ʃʊrgʊ:lʤ
шоргоолж
【ant】 【蚂蚁】
ᠰᠠᠭᠯᠠᠭᠠᠷ
(saɣlaɣar)
saglǎgǎr
саглагар
【thick, bushy, with dense leaves】 【枝叶横生】
ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ
(šaɣaǰaɣai)
ʃa:ʤgæ:
шаазгай
【magpie】 【喜鹊】
ᠱᠠᠭᠰᠢᠬᠤ
(šagsixu)
ʃagʃɪx
шагших
【(of a magpie) to cry】 【(喜鹊) 喳喳叫】
ᠬᠤᠨ
(xun)
xʊn
хун
【swan】 【天鹅】
ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ
(xariyačai)
xara:ʧæ:
хараацай
【swallow】 【燕子】
ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠬᠦ
(ebülǰixü)
obǒlʤix
өвөлжих
【to winter, to spend the winter】 【过冬】
ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷ
(xoitu xabur)
xœ:t xabǎr
хойт хавар
【next spring】 【明年春天】
ᠤᠬᠤᠴᠢᠯᠠᠬᠤ
(uxučilaxu)
ʊxʧlǎx
ухчлах
【to probe】 【追问, 刨根, 追根究底】
ᠡᠭᠦᠷ
(egür)
u:r
үүр
【nest】 【巢, 窝】
ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ
(dulaɣalaxu)
dʊla:lǎx
дулаалах
【to warm, to keep warm】 【加温, 保暖】
ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ
(xüiten)
xuitə̌n
хүйтэн
【cold】 【冷】
ᠠᠶᠤᠬᠤ
(ayuxu)
æ:x
айх
【to fear, to be scared of】 【怕】
ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠤ
(xariɣuluxu)
xæriʊlǎx
хариулах
【to reply】 【回答, 答复】
ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢ
(činaɣsi)
ʧanǎgʃ
чанагш
【onwards, further, away from, beyond】 【往那边 (书面)】
ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ
(melexei)
məlxi:
мэлхий
【frog】 【蛙, 青蛙】
ᠤᠴᠠᠷᠠᠬᠤ
(učaraxu)
ʊʧrǎx
учрах
【to meet, come across】 【碰见, 遇见, 遭遇, 遭受, 遭到】
ᠣᠴᠢᠬᠤ
(očixu)
ɔʧɪx
очих
【to go to a place】 【去, 赴】
ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠬᠦ
(önggeregexü)
oŋgǒro:x
өнгөрөөх
【to pass, to spend】 【度过】
ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠬᠤ
(sanaɣasiraxu)
sana:ʃrǎx
санаашрах
【to worry about】 【操心, 担心, 担忧】
ᠬᠥᠳᠡᠯᠬᠦ
(xödelxü)
xodlǒx
хөдлөх
【to move】 【动, 动弹, 活动, 动起来】
ᠢᠴᠡᠭᠡᠯᠡᠬᠦ
(ičegelexü)
iʧə:lə̌x
ичээлэх
【to hibernate】 【入蛰, 冬眠】
ᠨᠠᠭᠤᠷ
(naɣur)
nʊ:r
нуур
【lake】 【湖】
ᠬᠥᠪᠡᠭᠡ
(xöbege)
xobo:
хөвөө
【edge, bank】 【边, 边缘】
ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ
(xuluɣan-a)
xʊlgǎn
хулгана
【rat】 【鼠】
(词汇 2)(Vocab 2) (回文章)(Back to passage)
ᠤᠷᠢᠬᠤ
(urixu)
ʏrix
урих
【to invite】 【请, 邀请, 聘请】
ᠳᠣᠣᠭᠤᠷ
(dooɣur)
dɔ:gʊ:r
доогуур
【under】 【在...之下, 在下面, 在下方, 在低处, 在底下】
ᠤᠷᠤᠭᠤ
(uruɣu)
ʊrʊ:
уруу
【downwards】 【向下, 朝下】
ᠠᠩᠨᠠᠬᠤ
(angnaxu)
agnǎx
агнах
【to hunt】 【捕猎, 打猎, 狩猎, 渔猎】
ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ
(urɣumal)
ʊrgǎmǎl
ургамал
【plant】 【植物】
ᠲᠡᠭᠦᠬᠦ
(tegüxü)
tu:x
түүх
【to gather, collect, pick】 【拾, 摘, 采, 撷, 采集, 收集】
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ
(bügüdeger ~ bögödeger)
bugdə:r ~ bogdo:r
бүгдээр
【all together, jointly】 【全体, 大家】
ᠪᠠᠵᠠᠭᠠᠬᠤ
(baǰaɣaxu)
baʤa:x
базаах
【to prepare, get ready】 【准备, 预备, 筹备, 筹办, 酝酿】
ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ
(xünesü)
xuns
хүнс
【provisions, rations, food】 【食量, 干粮, 食品】
ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ
(güičed)
guiʧid
гүйцэд
【full, whole, complete】 【完全的, 充分的, 充足的, 足够的, 齐备的, 周到的, 完善的, 完满的】
ᠨᠥᠭᠡᠴᠡᠯᠡᠬᠦ
(nögečelexü)
no:ʧlǒx
нөөцлөх
【to lay in store, to prepare reserves】 【积蓄, 贮藏, 储藏, 储备, 保藏】
ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ
(xalamǰilaxu)
xalǎmʤlǎx
халамжлах
【to be kind, considerate; to take good care of】 【关怀, 关切, 关照, 关心】
ᠡᠬᠡ
(exe)
əx
эх
【mother】 【母亲】
ᠠᠯᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶᠠᠨ ᠦ
(ali xeǰiyen ü)
æl xəʤə:n
аль хэзээн
【already】 【很早, 早就, 久已, 老早】
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ
(ɣaǰar dooraxi)
gaʤɪr dɔ:rɔ̌x
газар дорхи
【underground】 【地下】
ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ
(oboɣ-a)
ɔbɔ:
овоо
【quite】 【十分, 挺】
ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ
(beledxexü)
bəltgə̌x
бэлтгэх
【to prepare, ready, to supply】 【预备, 准备】
ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠣᠯᠬᠤ
(sanaǰu olxu)
sanǎʤ ɔlɔ̌x
санаж олох
【to remember, realise】 【想起来】
ᠪᠦᠷ
(bür ~ bör)
bur ~ bor
бүр
【each, every】 【全, 都, 皆, 完全】
ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ
(belen bolɣaxu)
bələ̌n bɔlgɔ̌x
бэлэн болгох
【to prepare, get ready】 【齐备, 具备, 准备好, 准备】
ᠴᠤᠭ
(čuɣ)
ʧʊg
цуг
【together, in company】 【一起, 一同, 一块儿】
ᠰᠠᠯᠬᠤ
(salxu)
salǎx
салах
【to leave】 【离开】
ᠶᠣᠰᠣ ᠬᠢᠬᠦ
(yoso xixü)
jɔs xi:x
ёс хийх
【pay respects】 【敬礼, 施礼, 行礼】
Back to Top