Home首页 / Next下一个
||envelope
Mongolian language directory

Mongolian Conversation Lesson: 1蒙语会话: 1

Mongolian script does not work properly on all systems or browsers. It may help to download Mongolian White Font. 有的系统和浏览器老蒙文文字显示不对。如果有问题的话,下载一下蒙古文白体

1. Mongol Bichig1. 老蒙文

(Hover cursor to see Inner Mongolian pronunciation) (光标悬停在文本上显示内蒙的口语发音)       

a᠄ ᠵᠠ᠂ ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠤᠤ?

b᠄ ᠰᠠᠢᠨ ᠣ᠋ᠣ? ᠪᠢᠳᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠭᠣᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ!

a᠄ ᠲᠠᠢᠮᠣ ᠡ! ᠬᠡᠳᠣᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠣᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠦ!

b᠄ ᠣᠣ᠂ ᠲᠡᠢᠮᠦ᠂ ᠲᠡᠢᠮᠦ᠃ ᠲᠠᠨ ᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠣ ᠤᠤ?

a᠄ ᠵᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ! ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠣ ᠦᠭᠡᠢ᠃

b᠄ ᠬᠦᠢ᠂ ᠣᠳᠣ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠠᠭᠣᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠣᠯ ᠳᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ! ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠣᠷ ᠵᠠᠪ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠮᠲᠣ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠣ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠬᠣ ᠤᠤ?

a᠄ ᠵᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ! ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠠᠭᠣᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠣᠯ ᠠᠨᠠᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠠ᠃

b᠄ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡ! ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠠᠭᠣᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠣᠯ ᠮᠠᠭᠣᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃

a᠄ PM 2.5 ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠮᠦᠬᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠣᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ!

b: ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡ! ᠡᠢᠮᠦ ᠮᠠᠭᠣᠬᠠᠢ ᠠᠭᠣᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠣᠯ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠣᠭᠰᠣᠬᠣ ᠵᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠ!

a: ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠦ! ᠠᠢ! ᠵᠠ᠂ ᠪᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ!

b: ᠵᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠠᠭᠣᠯᠵᠠᠶ᠎ᠠ!

a: ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ!

b: ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ!

ʤa:, ta sæ:n ʊ:?

sæ:n ʊ:? bid ʧin ʊ:lʤsǎngui ʊdla: ʃu:!

ti:mə:! xədə̌n sar ʊ:lʤsǎngui ʃu:!

ɔ: ti:m, ti:m. tæni: aʤɪl ja:rʊ: jʊ:?

ʤugə:r ə! dəmi: ja:rʊ:gui

xʊi, ɔdɔ: xabǎr bɔlʤ ʊ:r æmsgǎl dʊla:n bɔllɔ:! xəʤə: nəg odǒr ʤabtæ: bɔl xamt na:dǎxa:r garǎx ʊ:

ʤa:, təgə:! gəbʧ bə:ʤiŋgi:n ʊ:r æmsgǎl a:næ: bæ:n da:

ti:mə:! ʤilɘ:s omǒn əxə̌lxə̌n ʊ:r æmsgǎl mʊ:xæ: bɔlʧixla:

PM 2.5 biʧil moxlǒg bə:ʤiŋ xɔti:n xumu:si: ixə:r sudru:lʤ bæ:n ʃu:!

ti:mə:! i:m mʊ:xæ: ʊ:r æmsgǎl xəʤə: ʤɔgsɔ̌xi: mədə̌xgui də:!

mədə̌xgui ʃu:! æ:! ʤa:, bi: ʤa:xǎn ʊʧɪrtæ:, ʏrda:r jabla: ʃu:!

ʤa: təgə: təgə:, dara:ʧa:r dæxɪn ʊ:lʤja!

bajɪrtæ:!

bajɪrtæ:!

2. Cyrillic2. 新蒙文

a. Заа, та сайн уу?

b. Сайн уу? Бид чинь уулзсангүй удлаа шүү!

а. Тиймээ! Хэдэн сар уулзаагүй шүү!

b. О, тийм, тийм. таны ажил яаруу юу?

a. Зүгээр ээ! дэмий яаруугүй.

b. Хой, одоо хавар болж уур амьсгал дулаан боллоо! Хэзээ нэг өдөр завтай бол хамт наадахаар гарах уу?

a. Заа, тэгээ! Гэвч Бээжингийн уур амьсгал аанай байна даа.

b. Тиймээ! Жилээс өмнө эхэлхэн уур амьсгал муухай болчихлаа.

a. PM 2.5 бичил мөхлөг Бээжин хотын хүмүүсийг ихээр сүрдүүлж байна шүү!

b. Тиймээ! Ийм муухай уур амьсгал хэзээ зогсохыг мэдэхгүй дээ!

a. Мэдэхгүй шүү! Ай! Заа, би жаахан учиртай, урьдаар явлаа шүү!

b. Заа тэгээ тэгээ, дараачаар дахин уулзъя!

a. Баяртай!

b. Баяртай!


3. Vocab 3. 词汇 3. 語彙

ᠠᠭᠣᠯᠵᠠᠬᠤ
(aɣulǰaxu)
ʊ:lʤɪx
уулзах
【to meet, join】 【见面, 会见, 会晤, 会面】
ᠣᠳᠠᠬᠤ
(udaxu)
ʊdǎx
удах
【to be a while, a long time】 【久】
ᠠᠵᠢᠯ
(aǰil)
aʤɪl
ажил
【work】 【工作】
ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠣ
(yaɣarau)
ja:rʊ:
яаруу (注)(Note)
【busy】 【忙, 急忙】
ᠳᠡᠮᠡᠢ...ᠦᠭᠡᠢ
(demei ... ügei)
dəmi: ... gui
дэмий...гүй
【not too...】 【没有...(多少、多久)】
ᠵᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ
(ǰüger-e)
ʤugə:r
зүгээр
【good, fine】 【可以, 没有关系】
ᠬᠠᠪᠣᠷ
(xabur)
xabǎr
хавар
【spring】【春天】
ᠠᠭᠣᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠣᠯ
(aɣur amisxul)
ʊ:r æmsgǎl
уур амьсгал
【climate】【气候】
ᠳᠣᠯᠠᠭᠠᠨ
(dulaɣan)
dʊla:n
дулаан
【warm】【暖和】
ᠡᠳᠦᠷ
(edür)
odǒr
өдөр
【day】 【日, 天】
ᠵᠠᠪ
(ǰab)
ʤab
зав
【free time】【空】
ᠨᠠᠭᠣᠳᠬᠤ
(naɣudxu)
na:dǎx
наадах
【to have fun】 【玩儿】
ᠭᠠᠷᠬᠤ
(ɣarxu)
garǎx
гарах
【to go out】 【出, 出去, 出来】
ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ
(tegexü)
təgə̌x
тэгэх
【to do something thus, to do in that manner】 【那样作, 那么办】
ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ
(begeǰing)
bə:ʤiŋ
Бээжин
【Beijing】 【北京】
ᠠᠨᠠᠢ
(anai)
a:næ:
аанай (注)(Note)
【not so good, poor】 【不怎么样, 差一些】
ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ
(ǰil eče emüne)
ʤilə:s omǒn
жилээс өмнө
【since before the lunar new year】 【从年前】
ᠮᠠᠭᠣᠬᠠᠢ
(maɣuxai)
mʊ:xæ:
муухай
【bad】 【糟糕】
ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠮᠦᠬᠦᠯᠢᠭ᠌
(bičil möxölig)
biʧil moxlǒg
бичил мөхлөг
【fine particles】 【微小粒子】
ᠬᠣᠲᠠ
(xota)
xɔt
хот
【city】 【城市】
ᠬᠦᠮᠦᠰ
(xömüs ~ xümüs)
xumu:s
хүмүүс
【people】 【人, 人们】【人々】
ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ
(sürdegulxü)
surdu:lə̌x
сүрдүүлэх
【(causative of ᠰᠦᠷᠳᠡᠬᠦ)↓, to threaten, terrorise】 【(ᠰᠦᠷᠳᠡᠬᠦ的使动态)↓, 威胁, 威吓】
ᠰᠦᠷᠳᠡᠬᠦ
(sürdexü)
surdə̌x
сүрдэх
【to be afraid, feel threatened】 【畏惧, 害怕, 惧怕】
ᠵᠣᠭᠰᠣᠬᠣ
(ǰoɣsoxu)
ʤɔgsɔ̌x
зогсох
【to stop】 【停, 止, 停住】
ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ
(medexü)
mədə̌x
мэдэх
【to know】 【知道, 认识】
ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ
(ǰiɣaxan)
ʤa:xan
жаахан
【a little】 【一些, 一点】
ᠣᠴᠢᠷ
(učir)
ʊʧɪr
учир (注)(Note)
【matter, affair, thing】 【事情】
ᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ
(uridabar)
ʏrda:r
урьдаар
【first, early】 【先】
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ
(daraɣači)
dara:ʧ
дараач
【later, next time】【以后, 下次】
ᠳᠠᠬᠢᠨ
(daxin)
dæxɪn
дахин
【again】【再一次】

4. Notes4. 备注(目前没有中文版)

ᠠᠨᠠᠢ The use of ᠠᠨᠠᠢ a:næ:
аанай to mean 'on the poor side' or 'not real good' appears to be IM.(回去) (Back)
ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠣ The widespread use of ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠣ ja:rʊ:
яаруу in IM appears to reflect the influence of Chinese máng. (回去) (Back)
ᠣᠴᠢᠷ In IM, ᠣᠴᠢᠷ ʊʧɪr
учир is used as an equivalent of Chinese 事 shì or 事情 shìqing, 'a matter to attend to'. In M it appears to be mainly used in the meaning 'reason, cause, meaning'. (回去) (Back)
Back to Top