Home首页 / Previous上一个 / Next下一个
||envelope
Mongolian language directory

Mongolian Conversation Lesson: 4 蒙语会话: 4

Mongolian script does not work properly on all systems or browsers. It may help to download Mongolian White Font. 有的系统和浏览器老蒙文文字显示不对。如果有问题的话,下载一下蒙古文白体

1. Mongol Bichig1. 老蒙文

(Hover cursor to see Inner Mongolian pronunciation) (光标悬停在文本上显示内蒙的口语发音)       

ᠠ᠊᠄ ᠰᠠᠢᠨ ᠤᠤ? ᠪᠠᠲᠣ ᠤᠤ? (ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠣ᠋ᠣ?)

ᠡ᠊᠄ ᠲᠡᠢᠮᠦ᠂ ᠪᠢ ᠪᠠᠲᠣ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠ᠊᠄ ᠰᠠᠢᠨ ᠤᠤ? ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ? ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠰᠠᠭᠣᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ ᠡ!

ᠡ᠊᠄ ᠣ᠂ ᠪᠢ ᠣᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢ ᠣᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠣ᠋ᠣ?

ᠠ᠊᠄ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠪᠡᠯ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠠᠮᠲᠣ ᠶᠠᠪᠣᠬᠣ ᠣ᠋ᠣ?

ᠡ᠊᠄ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠡ! ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠠ᠊᠄ ᠬᠦᠢ᠂ ᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠴᠢᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣ᠋ᠥ?

ᠡ᠊᠄ ᠬᠢᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠃

ᠠ᠊᠄ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠶᠠᠭᠣ ᠰᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠠᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠠᠷᠲᠠᠬᠤ ᠰᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡ᠊᠄ ᠴᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠣᠷ ᠨᠣᠮ ᠵᠢᠠᠨ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠣᠮ ᠣ᠋ᠣ?

ᠠ᠊᠄ ᠠᠢ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠣ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠦᠨ ᠠᠷᠰᠠᠷ ᠣᠴᠢᠷ ᠭᠡᠳ᠂ ᠪᠦᠷ ᠵᠠᠪ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠡ᠊᠄ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠶᠣᠮ ᠪᠣᠯ ᠯᠠᠪ ᠠᠭᠣᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃

ᠠ᠊᠄ ᠠᠭᠣᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ! ᠬᠢᠵᠣ ᠠᠮᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠣᠮ ᠴᠢᠨᠢ᠃

ᠡ᠊᠄ ᠵᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠬᠣ ᠪᠠ ᠪᠣᠯᠢᠶ᠎ᠠ! ᠬᠦᠢ᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠠᠮᠲᠣ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠬᠣ ᠣ᠋ᠣ?

ᠠ᠊᠄ ᠲᠡᠭᠡᠶ᠎ᠠ! ᠬᠠᠮᠲᠣ ᠵᠣᠭᠣᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡ᠊᠄ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠰᠢᠦ! ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠣᠯᠵᠠᠶ᠎ᠠ!

ᠠ᠊᠄ ᠲᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ!

ᠡ᠊᠄ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ!︎

sæ:n ʊ:? bat ʊ:? (bæ:n ʊ:?)

ti:m, bi bat bæ:n

sæ:n ʊ:? bi ʧama:s gargi:n ʤʊrga:nd mɔŋgɔ̌l æŋgɪd ɔʧɪnɔ: jʊ:? gəʤ asʊ:ja gəsə̌n jum ə:!

ɔ, bi ɔʧɪnɔ:. ʧi ɔʧɪn ʊ:?

bi bas ɔʧɪnɔ:. təgbə̌l bid xamt jabǎx ʊ:

bɔlɔ̌n ʃid! maʃ sæ:n bɔllɔ:

xoi! bagʃi:n uldə:sə̌n dasgǎli: xi:ʧixsə̌n u:?

xigədɪ bæ:gsa:r

bi bas xigədɪ. də:r garǎg ju: sʊrsǎna:n xurtə̌l martǎx ʃaxla:

ʧi xiʧə:lə:s gadʊ:r nɔmɔ:n uʤdə̌ggui jum u:?

æ:, aʤɪl ja:rʊ:, bas əldə̌bi:n arsǎr ʊʧɪr gəd bur ʤab ɔldɔ̌xgui

bagʃ u:ni: ʧin mədə̌x jum bɔl lab ʊ:rlǎn da:

ʊ:rlǎn gəd ja:xǎni: xi:ʤ amʤa:gui jum ʧin

ʣa: u:ni: jærxa:n bɔljɔ̌! xoi, xiʧə:li:n dara: bid xamt xɔ:lɔ̌nd ɔrɔ̌x ʊ:

təgə:! xamt ʤɔ:gdɔ:gui nəliəd ʊdla:

ti:m ʃu:! təgbə̌l garǎgi:n ʤʊrga:nd ʊ:lʤja!

təgə: təgə: bajɪrtæ:!

bajɪrtæ:!

2. Cyrillic2. 新蒙文

a. Сайн уу? Бат уу? (Байна уу?)

b. Тийм, би Бат байна.

a. Сайн уу? Би чамаас гарагийн зургаанд Монгол ангид очино уу? гэж асууя гэсэн юм э!

b. О, би очино. Чи очино уу?

a. Би бас очино. Тэгвэл бид хамт явах уу?

b. Болно шид! Маш сайн боллоо.

а. Хүй, багшийн үлдээсэн дасглыг хийчихсэн үү?

b. Хигээдүй байгсаар.

a. Би бас хигээдүй, дээр гараг юу сурсанаа хүртэл мартах шахлаа.

b. Чи хичээлээс гадуур номоо үздэггүй юм уу?

a. Ай, ажил яаруу, бас элдэвийн арсар учир гээд бүр зав олдохгүй.

b. Багш үнийг чинь мэдэх юм бол лав уурлана да.

a. Уурлана гээд яахана бэ хийж амжаагүй юм чинь.

b. Заа үүнийг ярьхаа больё! Хүй, хичээлийн дараа бид хамт хоолонд орох уу?

a. Тэгээ! Хамт зоогдоогүй нилээд удлаа.

b. Тийм шүү! Тэгвэл гарагийн зургаанд уулзья!

a. Тэгээ тэгээ, баяртай!

a. Баяртай!


3. 词汇 3. Vocab 語彙

ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭ᠎ᠠ
(ɣaraɣ ün ǰirɣuɣ-a)
garǎgi:n ʤʊrga:
гарагын зургаа (注)(Note)
【Saturday】 【周六, 礼拜六】
ᠠᠩᠭᠢ
(anggi)
æŋgɪ
анги
【class】 【班, 班级】
ᠣᠴᠢᠬᠤ
(očixu)
ɔʧɪx
очих
【to go to a place】 【去, 赴】
ᠠᠰᠠᠭᠣᠬᠤ
(asaɣuxu)
asʊ:x
асуух
【to ask】 【问】
ᠬᠠᠮᠲᠣ
(xamtu)
xamt
хамт
【together】【一起】
ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ
(yabuxu)
jabǎx
явах
【to go】【走】
ᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠬᠦ
(üldegexü)
uldə:x
үлдээх
【(causative of ᠦᠯᠳᠡᠬᠦ)↓, to leave behind】 【(ᠦᠯᠳᠡᠬᠦ的使动态)↓, 留, 留下】
ᠦᠯᠳᠡᠬᠦ
(üldexü)
uldə̌x
үлдэх
【to remain, to survive, to be left】 【剩余, 多余, 富余】
ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ
(dasxal)
dasgǎl
дасгал
【homework】【作业】
ᠬᠢᠬᠦ
(xixü)
xi:x
хийх
【to do】 【做】
ᠬᠢᠭᠡᠳᠦᠢ
(xigedui)
xigə̌də̌i
хийгээдүй (注)(Note)
【have not done】【没有做】
ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭ
(deger-e ɣaraɣ)
də:r garǎg
дээр гараг (注)(Note)
【last week】【上周, 上星期】
ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ
(xürtel-e)
xurtəl
хүртэл
【as far as, even】【连】
ᠮᠠᠷᠲᠠᠬᠤ
(martaxu)
martǎx
мартах
【to forget】【忘记】
ᠰᠢᠬᠠᠬᠤ
(sixaxu)
ʃaxǎx
шахах
【to come close to, almost】 【接近, 靠近, 临近, 濒于】
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ
(xičiyel)
xiʧə:l
хичээл
【class, lesson】 【课】
ᠭᠠᠳᠠᠭᠣᠷ
(ɣadaɣur)
gadʊ:r
гадуур
【outside】【外面, 外边】
ᠨᠣᠮ
(nom)
nɔm
ном
【book】 【书】
ᠦᠵᠡᠬᠦ
(üǰexü)
uʤix
үзэх
【to look, watch】【看】
ᠠᠵᠢᠯ
(aǰil)
aʤɪl
ажил
【work】 【工作】
ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠣ
(yaɣarau)
ja:rʊ:
яаруу (注)(Note)
【busy】 【忙, 急忙】
ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠦᠨ
(eldeb ün)
əldə̌bi:n
элдэвийн (注)(Note)
【all kinds of】【乱七八糟的】
ᠠᠷᠰᠠᠷ ᠣᠴᠢᠷ
(arsar učir)
arsǎr ʊʧɪr
арсар учир (注)(Note)
【trivial matters】 【杂事】
ᠪᠦᠷ
(bür ~ bör)
bur ~ bor
бүр
【all】 【全, 都】
ᠵᠠᠪ
(ǰab)
ʤab
зав
【free time】【空】
ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ
(oldaxu)
ɔldɔ̌x
олдох
【to find, get】 【得, 得到, 发现, 见到】
ᠪᠠᠭᠰᠢ
(baɣsi)
bagʃ
багш
【teacher】 【老师】
ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ
(medexü)
mədə̌x
мэдэх
【to know, understand, be conscious of】 【知道, 认识】 【知る, 理解する】
ᠯᠠᠪ
(lab)
lab
лав
【sure, certain, definitely】【一定, 肯定】
ᠠᠭᠣᠷᠯᠠᠬᠤ
(aɣurlaxu)
ʊ:rlǎx
уурлах
【to be angry, get angry】【生气】
ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ
(yaɣaxixu)
ja:x
яах
【to do what】【做什么, 干什么】
ᠠᠮᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ
(amǰiɣ-a ügei)
amʤa: gui
амжаагүй
【not yet had the time】【没有来得及】
ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ
(yarixu)
jærɪx
ярих
【to talk, converse】 【说, 讲, 谈】
ᠪᠣᠯᠢᠬᠤ
(bolixu)
bœlɪx
болих
【to stop doing something】 【算了】
ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ
(daraɣ-a)
dara:
дараа
【after】 【之后, 以后】
ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ
(xoɣola)
xɔ:l
хоол
【food, meal】 【饭, 餐】
ᠣᠷᠣᠬᠤ
(oroxu)
ɔrɔ̌x
орох
【to enter】【进】【入る】
ᠵᠣᠭᠣᠭᠳᠠᠬᠤ
(ʤoɣoɣdaxu)
ʤɔ:gdɔ̌x
зоогдох (注)(Note)
【to chat】【闲谈, 聊天】
ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ
(neliyed)
nəliəd
нилээд ~ нэлээд
【considerable number of, large amount of】 【很多, 不少】
ᠣᠳᠠᠬᠤ
(udaxu)
ʊdǎx
удах
【to be a while, a long time】 【久】
ᠠᠭᠣᠯᠵᠠᠬᠤ
(aɣulǰaxu)
ʊ:lʤɪx
уулзах
【to meet, join】 【见面, 会见, 会晤, 会面】

4. Notes4. 备注(目前没有中文版)

ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭ᠎ᠠ garǎgi:n ʤʊrga:
гарагийн зургаа is modelled on Chinese 礼拜六 / 星期六 / 周六. The M term for Saturday is ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ xagǎs sæ:n odǒr
хагас сайн өдөр (or in the written language, ᠪᠢᠮᠪᠠbɪmbǎ
бямба). (回去) (Back)
ᠬᠢᠭᠡᠳᠣᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳᠣᠢxigədəi
хийгээдүй appears to be peculiar to IM. In formal terms it is parallel to ирээдүй 'has not come = future'. The actual pronunciation in IM is something like хигэдэй. Given that it is not used in Mongolia, normalising the word as хийгээдүй is something of a stretch. (回去) (Back)
ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭ də:r garǎg
дээр гараг is an almost literal translation of Chinese 上个礼拜 / 上个星期 / 上周 ('upper week'), where ᠭᠠᠷᠠᠭ garǎg
гараг, literally 'planet', means 'week'. M uses ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠬᠣᠨᠣᠭ oŋgǒrsǒn dɔlɔ:n xonǒg
өнгөрсөн долоон хоног or ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠬᠣᠨᠣᠭ turu:ʧi:n dɔlɔ:n xonǒg
түрүүчийн долоон хоног for 'last week'. (回去) (Back)
ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠣ The widespread use of ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠣ ja:rʊ:
яаруу in IM appears to reflect the influence of Chinese máng. (回去) (Back)
ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠦᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠦᠨ əldə̌bi:n
элдэвийн appears to be more used in IM than M, and has the sense of 'strange' or 'mixed up and confused'. (回去) (Back)
ᠠᠷᠰᠠᠷ ᠣᠴᠢᠷ ᠠᠷᠰᠠᠷ arsǎr
арсар is a term meaning 'ordinary, trivial', not commonly found in M. ᠣᠴᠢᠷ ʊʧɪr
учир means 'situation', 'cause', or 'reason'. However, in IM it is also commonly used to mean 'thing to be attended to' (Chinese 事). Together, they form a direct IM translation-equivalent of Chinese 杂事 'trivial matters'. It seems doubtful that the term would be correctly apprehended by M speakers. (回去) (Back)
ᠵᠣᠭᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠣᠭᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ʤɔ:gdɔ̌x
зоогдoх in the meaning 'to chat' is peculiar to IM. (回去) (Back)
Back to Top