Listening to Mongolian

Монгол хэлийг сонсоход яагаад ийм хэцүү байдаг вэ?