HARRY POTTER PROJECT
envelope

An Anthology of Eighteenth Century Charms

Simplified Chinese (Mandarin: China)
十八世纪魔咒选
Shíbā shìjì mózhòu xuǎn
十八 shíbā = '18'.
世纪 shìjì = 'century'.
魔咒 mózhòu = 'magic incantation'.
xuǎn = 'selection, anthology'.
Anthology of 18th Century Incantations
Traditional Chinese (Mandarin: Taiwan)
十八世紀符咒選集
Shíbā shìjì fúzhòu xuǎnjí
十八 shíbā = '18'.
世紀 shìjì = 'century'.
符咒 fúzhòu = 'Daoist magic figures/incantations'.
選集 xuǎnjí = 'selected works, anthology'.
Anthology of 18th Century Charms and Incantations
Japanese
十八世紀の呪文選集
Jū-hasseiki no jumon senshū
十八 jūhachi = '18'.
世紀 seiki = 'century'.
no = connecting particle
呪文 jumon = 'spell, curse'.
選集 senshū = 'selection, anthology'.
Anthology of 18th Century Spells
Vietnamese (Chinese characters show etymology)
Tuyển Tập Bùa Phép Thế kỷ Mười Tám tuyển tập (選集) = 'collected works, anthology'.
bùa phép = 'magic charm'.
thế kỷ (世紀) = 'century'.
mười tám = '18'.
Anthology of 18th Century Magic Charms
Mongolian (new)
Арван наймдугаар зууны үеийн шүлгэн шившлэгийн эмхтгэл
Arvan naim-dugaar zuunii üjiin shülgen shivshlegiin emkhtgel
  Compilation of 18th Century Era Verse Spells

Shared Vocabulary:

Both 世纪 shìjì 'century' and 選集 xuǎnjí 'anthology' are shared by all three languages as part of their common stock of Chinese vocabulary. (The Mainland version uses the shorter form xuǎn found in book titles, e.g. 唐诗选 Táng Shī Xuǎn 'Selection of Tang Poetry').

'Charm':

A 'charm' in English can refer either to (1) a spoken spell or incantation or (2) a physical amulet or tally used for protection.

arrow up