HARRY POTTER PROJECT
envelope
The Titles of Magical Books in Harry Potter

 

 

(For the romanisation of Chinese and Japanese, see Transliteration. To understand the writing systems of CJV, see Writing Systems.)

This table contains only fictional (made-up) books found in the seven Harry Potter books. Only actual titles are covered, excluding generic names like "Rune Dictionary", etc. For more complete lists or background information, see Harry Potter Lexicon.

Click on individual titles for pronunciation, meaning, etc.

History Medical
Wizardry Magical Creatures
Who's Who / Biography Magical Plants
Theory of Magic Poetry
Transfiguration & Invisibility Adventure Stories
Potions Children's Stories
Dark Arts Language
Divination Education
Spells & Charms (Educational & Academic) Muggle Studies
Spells & Charms (Popular) Quidditch
Household Magic Brooms

 

History
arrow up
A History of Magic
魔法史
魔法史
魔法史
Lịch sử Pháp thuật
Ид шидийн түүх
Ид шидийн түүх
     
Modern Magical History
现代魔法史
現代魔法史
近代魔法史
Lịch sử pháp thuật hiện đại
Орчин үеийн Ид шидийн түүх
Орчин үеийн Ид шидийн хөгжил судлал
     
Great Wizarding Events of the Twentieth Century
二十世纪重要魔法事件
二十世紀重要巫術事件
二十世紀の魔法大事件
Những sự kiện phù phép lớn trong thế kỷ hai mươi
XX зуний ид шидийн аугаа явдлууд
Хорьдугаар зууны ид шидийн агуу их үйл явдлууд
     
The Rise and Fall of the Dark Arts
黑魔法的兴衰
黑魔法的興起與衰落
黒魔術の栄枯盛衰

闇の魔術の盛衰
Thăng trầm của nghệ thuật Hắc ám

Thăng Trầm của Nghệ Thuật Hắc Ám

Sự Thăng Trầm Của Nghệ Thuật Hắc Ám
Хар хүчний сэргэн мандалт ба уналт
Хар шидийн ухааны сэргэлт ба уналт

Хар шидийн ухааны хөгжилт ба уналт
     
A Guide to Medieval Sorcery
中世纪巫术指南
中世紀魔法指南
中世の魔術ガイドブック
Hướng Dẫn Về Ma Thuật Thời Trung Cổ
Дундад зууны үеийн ид шидийн гарын авлага
     
Sites of Historical Sorcery
巫师古迹
魔法歷史遺跡
魔法の史跡
Những Di Tích Lịch Sử Phù Thủy
Ид шидийн түүхийн дурсгалт газрууд
     
Hogwarts, A History
霍格沃茨,一段校史
霍格華茲,一段歷史

霍格華茲:一段歷史
ホグワーツの歴史
Lịch sử Hogwarts

Hogwarts, Một Lịch Sử
Хогвардын түүх
Хогвартсын түүх
     
Wizardry
arrow up
Important Modern Magical Discoveries
现代魔法的重大发现
現代魔法的重大發現
近代魔法界の主要な発見
Những khám phá pháp thuật hiện đại quan trọng
Орчин үейин Ид шидийн нээлтүүд
Ид шидийн сүүлийн үеийн нээлтүүд
     
A Study of Recent Developments in Wizardry
近代巫术发展研究
巫術最新發展研究
魔法界における最近の進歩に関する研究
Một nghiên cứu về những phát triển gần đây trong pháp thuật
Ид шидийн сүүлийн үеийн хөгжлийн судалгаа
Орчин үеийн Ид шидийн хөгжил судлал
     
Quintessence: A Quest
第五元素:探索
第五元素:一場探索
精の探求
Tinh Chất: Một Cuộc Tìm Kiếm
   
Who's Who / Biography
arrow up
Great Wizards of the Twentieth Century
二十世纪的大巫师
二十世紀的偉大巫師
二十世紀の偉大な魔法使い
Những phù thủy vĩ đại của thế kỷ hai mươi
XX зууний ид шидийн аугаа шидтэнгүүд
Хорьдугаар зууны агуу шидтэнүүд
       
Notable Magical Names of Our Time 当代著名魔法家名录
今日魔法名流
現代の著名な魔法使い
Những tên tuổi huyền bí đáng chú ý của thời đại chúng ta
Манай үеийн суутнууд
Манай цаг үеийн алдарт шидэт нэрс
     
Prefects Who Gained Power
级长怎样获得权力
功成名就的級長們
権力を手にした監督生たち
Những Huynh trưởng đạt tới quyền lực
Эрх мэдэлд хүрсэн ахлах сурагчид
Эрх мэдэлд хүрсэн ахлагч нар
     
Nature's Nobility: A Wizarding Genealogy
生而高贵:巫师家谱
自然界的榮光:一部魔法家族史
生粋の貴族 ー 魔法界家系図
Sự Cao Quí Của Tự Nhiên: Bản Phả Hệ Phù Thủy
     
Armando Dippet: Master or Moron?
阿芒多・迪佩特:大师还是白痴
阿曼多・狄劈:大師或白痴?
アーマンド・ディペット 偉人か愚人か
Armando Dippet: Bậc Thầy hay Thằng Dở Hơi
     
The Life and Lies of Albus Dumbledore
阿不思・邓布利多的生平和谎言
鄧不利多的人生與謊言
アルバス・ダンブルドアの真っ白な人生と真っ赤な嘘
Chuyện Đời và Chuyện Xạo của Albus Dumbledore
     
Magical Me
会魔法的我
神奇的我
私はマジックだ
Cái tôi mầu nhiệm
Гайхамшигт би
Би шидтэн
   
Theory of Magic
arrow up
Magical Theory
魔法理论
魔法理論
魔法論
Lý thuyết Pháp thuật
Ид шидийн онол
Ид шидийн онол
     
Defensive Magical Theory
魔法防御理论
魔法防禦理論
防衛術の理論
Lý Thuyết Pháp Thuật Phòng Thủ

Lý Thuyết Phòng Thủ Pháp Thuật

Lý Thuyết Pháp Thuật Phòng Vệ
   
Transfiguration & Invisibility
arrow up
A Beginner's Guide to Transfiguration
初学变形指南
初學者的變形指南
変身術入門
Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn
Эхлэн суралцагчид зориулсан хувиргалтын гарын авлага

Хувирахуй ухаанд эхлэн сурагцагчийн лавлах
Хувиргалын ухааны анхан шатны гарын авлага

Хувиргалын хичээлийн гарын авлага
     
Intermediate Transfiguration
中级变形术
中級變形術

中級變形學
中級変身術
Biến Hình Lập Tức
Хувиргалын хичээлийн дунд шатны сурах бичиг
     
Guide to Advanced Transfiguration
高级变形术指南
高級變形學指南
上級変身術
Hướng Dẫn Biến Hình Cao Cấp
     
The Invisible Book of Invisibility
隐形术的隐形书
隱形的隱形書
透明術の透明本
Ẩn Thư Về Tàng Hình
Үл үзэгдэх ном
   
Potions
arrow up
Magical Draughts and Potions
魔法药剂与药水
魔法藥劑與藥水
魔法薬調合法
Đề cương phép lạ và độc dược
Шидэт түүхий эд болон шидэт үрэл
Шидэт ханд ба уусмал
     
Most Potent Potions
强力药剂
超強魔藥
最も強力な薬
Độc dược Tối hiệu nghiệm
Хамгийн айхтар ханднууд
Хүчтэй үйлчилгээтэй уусмал
     
Advanced Potion-Making
高级魔药制作
進階魔藥調配學
上級魔法薬
Bào Chế Thuốc Cao Cấp
     
Asiatic Anti-Venoms 亚洲抗毒大全
亞洲獸毒解藥大全
東洋の解毒剤
Ngăn ngừa Nọc độc Á châu
   
Dark Arts
arrow up
The Dark Forces: A Guide to Self-Protection 黑暗力量:自卫指南
黑暗力量:自衛指南
闇の力 ー 護身術入門
Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ

Thế Lực Hắc Ám - Hướng Dẫn Tự Vệ
     
Practical Defensive Magic and its Use Against the Dark Arts
实用防御魔法及其对黑魔法的克制
實用防禦魔法及其對抗黑魔法之使用
実践的防衛術と闇の魔術に対するその使用法
Pháp Thuật Phòng Vệ Thiết Thực Và Ứng Dụng Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám

Pháp Thuật Phòng Thủ Thực Tiễn và Ứng Dụng Chống Lại Nghệ Thuật Hắc Ám
     
The Dark Arts Outsmarted
智胜黑魔法
智勝黑魔法
闇の魔術の裏をかく
Cao Tay Ấn Hơn Nghệ Thuật Hắc Ám
     
Confronting the Faceless
遭遇无脸妖怪
對抗無臉敵人
顔のない顔に対面する
Đối Diện với Vô Diện
     
Magick Moste Evile 至毒魔法
極惡魔法
最も邪悪なる魔術
Pháp Thuật Ác Hại Nhất
     
Secrets of the Darkest Art
尖端黑魔法揭秘
黑魔法的秘密
深い闇の秘術
Những Bí Mật Của Nghệ Thuật Hắc Ám
   
Divination
arrow up
Unfogging the Future
预言未来

拨开迷雾看未来
撥開未來的迷霧
未来の霧を晴らす
Soi Rọi Tương Lai

Vén Màn Tương Lai
Хэрхэн мананг нэвтлэн ирээдүйг харах вэ
     
Broken Balls: When Fortunes Turn Foul
破碎的球:命运不吉的时候
Not translated
球が割れる ー ツキが落ちはじめたとき
Những Trái Cầu Bể: Khi Vận May Hóa Trò Xỏ Lá
     
Death Omens: What To Do When You Know The Worst Is Coming
死亡预兆:当你知道最坏的事即将到来的时候,你该怎么办?
死亡前兆:當你知道最壞的惡運即將來臨時,你該如何自處
死の前兆 ー 最悪の事態が来ると知ったとき、あなたはどうするか
Những Điềm Báo Chết: Làm Gì Khi Biết Điều Xấu Nhứt Sắp Xảy Ra
     
Predicting the Unpredictable: Insulate Yourself Against Shocks
预言无法预见的事:使你自己免受打击
預測那不可預測的一切:當逆境來襲時,讓你遠離打擊與失誤
予知不能を予知する ー ショックから身を守る
Tiên Đoán Điều Bất Khả Tiên Tri: Tự Phòng Chống Biến Cố Không Ngờ
     
The Dream Oracle
解梦指南
夢諭
夢のお告げ
Giải Sấm Mộng
     
Numerology and Grammatica
数字学和语法学

数字占卜与图形
命理與測字
数秘学と文法学
Thuật Số Và Ngữ Pháp

Lượng Số Học Và Ngữ Pháp
     
New Theory of Numerology
数字占卜学新原理
命理學新論
新数霊術理論
Tân Lý Thuyết Số Học
   
Spells & Charms
(Educational & Academic)
arrow up
The Standard Book of Spells (Grade 1)
标准咒语,初级
標準咒語,初級
基本呪文集(一学年用)
Sách Thần chú căn bản (lớp 1)
Энгийн шившлэг (I боть)
Шившлэгийн сурах бичиг (1-р дамжаа)
     
The Standard Book of Spells (Grade 2)
标准咒语,二级
標準咒語(第二級)
基本呪文集(二学年用)
Sách thần chú căn bản, lớp 2
Шидэт үгсийн үндэс 2-р анги
Шившлэгийн сурах бичиг (2-р дамжаа)
     
The Standard Book of Spells, Grade 3 标准咒语,三级
標準咒語,第三級
三年生用の基本呪文集
Sách Bùa Chú Căn Bản, Lớp Ba
Шившлэгийн сурах бичиг
     
The Standard Book of Spells (Grade 4)
标准咒语,四级
標準咒語,第四級
基本呪文集・四年生用
Sách Bùa Chú Căn Bản, Lớp 4
     
The Standard Book of Spells, Grade 5
标准咒语,第五级

标准咒语,五级
標準咒語,第五級
基本呪文集・五学年用
Sách Bùa Chú Tiêu Chuẩn Lớp Năm
     
The Standard Book of Spells, Grade 6
标准咒语,六级
標準咒語第六級
基本呪文集・六学年用
Thần Chú Căn Bản, Lớp 6
     
An Anthology of Eighteenth Century Charms
十八世纪魔咒选
十八世紀符咒選集
十八世紀の呪文選集
Tuyển Tập Bùa Phép Thế kỷ Mười Tám
Арван наймдугаар зууны үеийн шүлгэн шившлэгийн эмхтгэл
     
Olde and Forgotten Bewitchments and Charmes
被遗忘的古老魔法和咒语
古老與被遺忘的魔法符咒
忘れ去られた古い魔法と呪文
Những Bùa Ngải Cổ Lỗ Đã Bị Lãng Quên
     
A Compendium of Common Curses and their Counter-Actions
普通咒语及解招
一般咒語及其反制術概要
通常の呪いとその逆呪い概論
Trích Yểu Những Lời Nguyền Thông Thường Và Tác Dụng Phản Công Của Chúng
     
Self-Defensive Spellwork
自卫魔咒集
自我防禦施咒法
自己防衛呪文学
Thực Hành Thần Chú Tự Vệ
   
Spells & Charms (Popular)
arrow up
Saucy Tricks for Tricky Sorts
对付恶作剧的锦囊妙计
淘氣巫師的惡作劇寶典
トリック好きのためのおいしいトリック
Mánh Độc Để Chơi Khăm
     
Basic Hexes for the Busy and Vexed
对付多动和烦躁动物的基本魔咒
為忙碌困擾的朋友所提供的基本魔法
忙しいビジネス魔ンのための簡単な呪文 ー 即席頭の皮はぎ
Bùa Chú Căn Bản Cho Bận Rộn Và Sinh Sự
өдөх, уурлуулах ердийн шившлэг
     
Curses and Counter-Curses
诅咒与反诅咒
詛咒與反詛咒
呪いのかけ方、解き方
Nguyền rủa và phản nguyền
Хараал ба хараал хариулахуй
Хараал хийхүй ба хараал хариулахуй
     
Madcap Magic for Wacky Warlocks
怪男巫的疯狂魔法
怪魔法師的狂魔法
突飛な魔法戦士のための突飛な魔法
Pháp Thuật Tùy Hứng Dành Cho Pháp Sư Lập Dị
Галзуу шидтэний төрхгүй шид
     
Powers You Never Knew You Had and What to Do With Them Now You've Wised Up
你不知道自己所拥有的能力,以及你一旦明白后怎么样运用它们
你不知道自己所擁有的力量,以及在了解後該如何去運用它們
気づかず持ってるあなたの力、気づいた今はどう使う
Những Quyền Năng Mà Ta Không Bao Giờ Biết Là Ta Có Và Biết Làm Gì Với Chúng Khi Giờ Đây Ta Đã Khôn Ra
Таны мэдээгүй хүч хийгээд тэрхүү ид шидийн хүчээр хийх зүйлс
     
Weird Wizarding Dilemmas and Their Solutions
古怪的魔法难题及其解答
怪異魔法困境及其解決方式
奇妙な魔法のジレンマとその解決法
Những Thế Bí Pháp Thuật Quái Đản Và Giải Pháp
     
Where There's A Wand, There's A Way
只要有魔杖,就有办法
魔杖在手,萬事無憂
杖あるところに道は開ける
Có Đũa Phép Là Có Giải Pháp
     
Achievements in Charming 魔咒成就
符咒學技能養成
呪文学問題集
Những Thành Tựu Trong Bùa Chú
     
Jinxes for the Jinxed 以毒攻毒集
以咒制咒
呪われた人のための呪い
Bùa Ếm Dành Cho Kẻ Bị Ếm Bùa
     
Twelve Fail-Safe Ways to Charm Witches
迷倒女巫的十二个制胜法宝
迷惑女巫不敗十二絕招
確実に魔女を惹きつける十二の法則
Mười Hai Cách Khơi-Lo-Thất-Bại Để Bỏ Bùa Các Nàng Phù Thủy
   
Household Magic
arrow up
Charm Your Own Cheese
给你的奶酪施上魔法
對你的乳酪下符咒
自家製魔法チーズのつくり方
Ếm bùa phô mai của chính mình
Шидээр бяслаг бүтээхүй
Бяслаг хийх шид
     
Enchantment in Baking
烤面包的魔法
烘焙的魔法
お菓子をつくる楽しい呪文
Sự quyến rũ của nghệ thuật nướng bánh
Жигнэмэг хийхэд зориулсан шившлэг
Жигнэх увдис
     
One Minute Feasts - It's Magic
变出一桌盛餐
一分鐘宴會大餐 — 這是魔法
一分間でご馳走を — まさに魔法だ
Những bữa tiệc sẵn sàng trong một phút -- đó là phép mầu
Хоромхон зуур нарын ширээ засах нь, Ид шидийн гайхамшиг
Ганцхан хоромд найрт бэлдэх ид шидийн гайхамшиг
     
Gilderoy Lockhart's Guide to Household Pests
吉德罗・洛哈特教你清除家庭害虫
吉德羅‧洛哈的家庭害獸指南

吉德羅‧洛哈的家庭害蟲指南
ギルデロイロックハートのガイドブック — 一般家庭の害虫
Hướng dẫn xử lý bọn phá hại vườn cũa Gilderoy Lockhart

Hướng Dẫn về Bọn Phá Hoại Trong Nhà
Яршигтай гэрийн амьтдаас салах Логхартын гарын авлага
Гилдэрой Локхарт: гэрийн хортны лавлах
   
Medical
arrow up
Common Magical Ailments and Afflictions
常见魔法病痛
一般魔法疾病與疼痛
よくある魔法病と傷害
Những Đau Đớn Và Phiền Muộn Pháp Thuật Thông Thường
     
The Healer's Helpmate
疗伤手册
治療寶典
癒者のいろは
Trợ Lý Người Chữa Thương
   
Magical Creatures
arrow up
Fantastic Beasts and Where to Find Them
怪兽及其产地

神奇动物在哪里
怪獸與牠們的產地
幻の動物とその生息地
Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng

Quái Vật Hoang Đường Và Nơi Tìm Chúng
Гайхалтай амьтад ба тэдгээрийн нутагшил
Гайхалтай амьтад ба тэдний оршдог газар
     
The Monster Book of Monsters
妖怪们的妖怪书
怪獸的怪獸書
怪物的な怪物の本
Quái Thư Về Quái Vật

Quái Thư về Quái Vật
Мангасуудын тухай аймшигт ном
     
Dreadful Denizens of the Deep
低地深处的可怕动物
海洋中的可怕居民
深い水底の不可解な住人
Những Cư Dân Khủng Khiếp Dưới Đáy Sâu
Тэнгисийн гүн дэх аймшигтай амьтад
     
Dragon Species of Great Britain and Ireland
大不列颠和爱尔兰的龙的种类
大不列顛與愛爾蘭的各式龍種
イギリスとアイルランドのドラゴンの種類
Các giống rồng ở nước Anh và Ái Nhĩ Lan
Британи ба Ирландын луунууд
Их Британи, Ирландын лууны төрөл зүйл
     
From Egg to Inferno, A Dragon Keeper's Guide
从孵蛋到涅槃

养龙指南
從孵育到噴火 — 養龍手冊
ドラゴンの飼い方 — 卵から焦熱地獄まで
Từ trứng đến khạc lửa — hướng dẫn dành cho người nuôi rồng
Өндөгнөөс түймэрдэгч хүртэл, Луу сонирхогчийн гарын авлага
Луу өсгөгчийн гарын авлага. Өндөгнөөс галаар шүршигч хүртэл
     
Dragon Breeding for Pleasure and Profit
为消遣和盈利而养龙
養龍的快樂與利潤
趣味と実益を兼ねたドラゴンの育て方
Nuôi rồng để giải trí và kinh doanh
Лууг гэрийн нөхцөлд тэжээх нь
Зугаа болон арилжааны зорилгоор луу үржүүлэх нь
     
Men Who Love Dragons Too Much
溺爱龙的人
為龍癡迷的人
ドラゴンを愛しすぎる男たち
Những Người Khoái Rồng Quá Cỡ
Луунд хэт хайртай хүмүүс
     
Handbook of Hippogriff Psychology
鹰头马身有翼兽心理手册
鷹馬心理學手冊
ヒッポグリフの心理
Sổ Tay Về Tâm Lý Bằng-Mã
Хиппогрифийн сэтгэлзүйн гарын авлага
     
Fowl or Foul? A Study of Hippogriff Brutality
家禽还是怪兽

鹰头马身有翼兽野蛮性研究
飛禽或是惡獸?鷹馬殘酷行為研究
鳥か盗りか?

ヒッポグリフの残忍性に関する研究
Chim Hay Quỷ? Một Nghiên Cứu Về Tính Hung Ác Của Bằng-Mã
Тэжээвэр үү? Махчин үү? Хиппогрифийн зан байдлыг судлах нь
   
Magical Plants
arrow up
One Thousand Magical Herbs and Fungi
千种神奇草药及蕈类
一千種神奇草藥與蕈類
薬草ときのこ1000種

薬草ときのこ千種
Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật

Một Ngàn Dược Thảo Và Nấm Mốc Có Phép Thuật

Một Ngàn Loại Nấm và Thảo Dược Huyền Bí
Мянган шидэт эмийн ургамал ба мөөг
Ид шидэт мянган ургамал, мөөг
     
Encyclopaedia of Toadstools
毒菌大全
毒蕈白科全書
毒きのこ百科
Bách khoa toàn thư về các loại nấm độc
Хортой хар мөөгний нэвтэрхий толь бичиг
Мөөгний нэвтэрхий толь
     
Magical Mediterranean Water Plants and their Properties /
Magical Water Plants of the Mediterranean
地中海神奇水生植物和它们的特性
神奇的地中海水生植物及其特性
地中海の水生魔法植物とその特性

地中海の魔法水生植物
Thực Vật Thủy Sinh Thần Bí Vùng Địa Trung Hải Và Đặc Tính Của Chúng
Газар дундын тэнгисийн усны шидэт ургамлууд, тэдгээрийн шинж тэмдгүүд
     
Flesh-Eating Trees of the World 食肉树大全
世界食肉樹大全
世界の肉食植物
Cây Ăn Thịt Trên Thế Giới
   
Poetry
arrow up
Sonnets of a Sorceror
巫师的十四行诗
魔法師十四行詩抄
魔法使いのソネット(十四行詩)
Thơ Phủ thủy
   
Adventure
arrow up
Break With A Banshee
与女鬼决裂
與報喪女妖共享休閒時光
泣き妖怪バンシーとのナウな休日
Giải lao với nữ báo tử

Đoạn Tuyệt Nữ Thần Báo Tử
Шимнустай эвдрэлцсэн нь
Хий үзэгдлийг барсан нь
     
Gadding With Ghouls
与食尸鬼同游
與惡鬼四處遊蕩
グールお化けとのクールな散策
Lang thang với ma xó
Бугнуудтай тэнүүлчилсэн нь
Ороолонтой орооцолдсон нь
     
Holidays With Hags
与母夜叉一起度假
與巫婆共度假期
鬼婆とのオツな休暇
Nghỉ lễ với phù thủy
Эмгэн шуламтай өнгөрүүлсэн амралт
Эмгэн шуламтай өнгөрүүлсэн амралт
     
Travels With Trolls
与巨怪同行
與山怪共遊
トロールとのとろい旅
Ngao du với quỷ khổng lồ

Du Hành Cùng Người Khổng Lồ
Ойн мангастай зорчихуй

Үлгэрийн баатартай аялахуй
Савдагтай зорчсон нь
     
Voyages With Vampires
与吸血鬼同船旅行
與吸血鬼同行
バンパイアとバッチリ船旅
Hành trình với Ma cà rồng
Цус сорогчтой хийсэн аялал
Цус сорогчтой хийсэн аялал
     
Blood Brothers: My Life Amongst the Vampires
血亲兄弟:我在吸血鬼中生活
血盟兄弟:與吸血鬼同行的日子
血兄弟 ー 吸血鬼たちとの日々
Anh Em Cốt Nhục: Đời Tôi Giữa Những Con Ma Cà Rồng
     
Wandering With Werewolves
与狼人一起流浪
與狼人結伴浪跡天涯
狼男との大いなる山歩き
Lang thang với người sói
Хүн чонотой хэрэн хэсэхуй
Хүн-чонотой хэсүүчилсэн нь
     
Year With The Yeti
与西藏雪人在一起的一年
與雪人相伴的歲月
雪男とゆっくり一年
Một năm với Người tuyết quạu quọ
Алмастай өнгөрүүлсэн жил
Алмастай онгөрүүлсэн жил
   
Children's Stories
arrow up
The Tales of Beedle the Bard
诗翁彼豆故事集
吟游詩人皮陀故事集
吟遊詩人ビードルの物語
Những Chuyện Kể của Beedle the Bard
   
Language
arrow up
Ancient Runes Made Easy
古代魔文简易入门
古代神秘文字輕鬆讀
古代ルーン語のやさしい学び方
Ký hiệu ma thuật
Эртний Яруу найргийг ойлгох хялбар арга
Хялбаршуулсан эртний шившлэг
     
Advanced Rune Translation
高级魔文翻译
古代神秘文字翻譯進階
上級ルーン文字翻訳法
Dịch Thuật Chữ Rune Cao Cấp
     
Magical Hieroglyphs and Logograms
魔法图符集
神秘象形文字與符號圖案
魔法象形文字と記号文字
Những Ký Hiệu Tốc Ký và Chữ Tượng Hình Pháp Thuật
     
Spellman's Syllabary
魔法子音表
符咒家的字音表寶典
スペルマン音節文字表

スペルマンのすっきり音節
Bộ Vần Âm Tiết Của Thầy Bùa

Bảng Ký Hiệu Âm Tiết cho Người Niệm Chú
   
Education
arrow up
An Appraisal of Magical Education in Europe
欧洲魔法教育评估
歐洲魔法教育評鑑
ヨーロッパにおける魔法教育の一考察
Đánh Giá Về Nền Giáo Dục Pháp Thuật Ở Âu Châu

Đánh Giá Nền Giáo Dục Pháp Thuật ở Châu Âu
Европын ид шидийн сургуулиудын тойм
   
Muggle Studies
arrow up
Home Life and Social Habits of British Muggles
不列颠麻瓜家庭的生活与社会习惯
英國麻瓜之家庭生活與社會習慣
イギリスにおける、マグルの家庭生活と社会的習慣
Đời Sống Gia Đình Và Tập Quán Xã Hội Của Dân Muggle Ăng-Lê
   
Quidditch
arrow up
Quidditch Through The Ages
魁地奇溯源

神奇的魁地奇球
クイディッチ今昔
穿越歷史的魁地奇
Quidditch qua các thời đại
Квидичийн түүх
Квиддичийн түүх
     
Quidditch Teams of Britain and Ireland
英国和爱尔兰的魁地奇球队
英格蘭及愛爾蘭的魁地奇球隊
イギリスとアイルランドのクイディッチ・チーム
Những Đội Quidditch Của Anh Và Aí Nhĩ Lan

Những Đội Quidditch của Anh và Aí Nhĩ Lan
     
Flying With The Cannons
和火炮队一起飞翔
與砲彈隊一同飛翔
キャノンズと飛ぼう
Bay Cùng Súng Thần Công
Их бууны сумтай хамт ниссэн нь
Их буунуудтай ниссэн нь
   
Brooms
arrow up
Handbook of Do-It-Yourself-Broomcare
飞天扫帚护理手册
飛天掃帚保養自助手冊
自分でできる箒の手入れガイドブック
Cẩm nang Tự-bảo-quản Chổi thần
     
Which Broomstick
分类飞天扫帚
飛天掃帚型錄
賢い箒の選び方
Chọn Chổi Thần

 

arrow up