HARRY POTTER PROJECT
envelope

'Flesh, Blood and Bone' (Book 4)

These are the words spoken by Wormtail as he performs the black magic ritual for reviving Voldemort in Harry Potter and the Goblet of Fire (Chapter 32). The three lines are separated in the text but I have put them together here.

English

Bone of the father, unknowingly given, you will renew your son!
Flesh—of the servant—w-willingly given—you will—revive—your master.
B-blood of the enemy . . . forcibly taken . . . you will . . resurrect your foe.

Each line runs in a parallel construction, which is preserved in the translations.

 

Simplified Chinese (China)

父亲的骨,无意中捐出,可使你的儿子再生
仆人的肉 − 自 − 自愿捐出,可使 − 你的主人 − 重生。
仇 − 仇敌的血 ┄┄ 被迫献出┄┄ 可使你的敌人┄┄ 复活
Fùqīn de gǔ, wúyì-zhōng juānchū, kě shǐ nǐ de érzi zài shēng
Púrén de ròu -- zì -- zì yuàn juānchū, kě shǐ -- nǐ de zhǔrén -- chóngshēng.
Chóu -- chóudí de xiě ....... bèipō xiànchū ... ... kě shǐ nǐ de dírén ...... fùhuó

Wormtail's hesitations are reproduced here, as in all translations.

Traditional Chinese (Taiwan)

不知情而賜予的父親的骨,你將使你的兒子重獲新生!
自 − 自願奉獻的 − 僕人 − 之肉 − 你將 − 讓你的主人 − 恢復生命。
強 − 強行奪取的 ┄┄ 仇人之血 ┄┄ 你將 ┄┄ 使你的仇敵重新復活。
Bù zhīqíng ér cìyǔ de fùqīn de gǔ, nǐ jiāng shǐ nǐ de érzi chónghuò xīnshēng!
Zì -- zìyuàn fèngxiàn de -- púrén -- zhī ròu -- nǐ jiāng -- ràng nǐ de zhǔrén -- huīfù shēngmìng.
Qiáng -- qiángxíng duóqǔ de ...... chóurén zhī xiě ...... nǐ jiāng ...... shǐ nǐ de chóudí chóngxīn fùhuó.

Japanese

父親の骨、知らぬ間に与えられん。父親は息子を蘇らせん。
しもべの − 肉、 − よ、喜んで差し出されん。 − しもべはご主人様を − 蘇らせん。
敵の血、┄┄ 力ずくで奪われん。┄┄ 汝は ┄┄ 敵を蘇らせん。
Chichi-oya no hone, shiranu ma ni ataeraren. Chichi-oya wa musuko o yomigaerasen.
Shimobe no -- niku, -- yo, yorokonde sashidasaren. -- Shimobe wa go-shujin-sama o -- yomigaerasen.
Teki no chi, ...... chikarazuku de ubawaren. ...... Nanji wa ...... teki o yomigaerasen.

The Japanese version uses an archaising form of the language (e.g., 与えられん ataeraren, using the Classical verb inflection n and nanji , an archaic pronoun meaning 'you').

Vietnamese

Xương của cha, cho đi vô tình, sẽ hồi phục con!
Thịt... của kẻ bầy tôi... tự nguyện dâng cho... Chủ nhân... người sẽ hồi sinh.
M... máu kẻ thù... lấy bằy sức mạnh... mi sẽ... hồi sinh kẻ thù.

Mongolian

Өөрийн дураар бус өгсөн эцгийн яс хүүгээ дахина сэргээнэ!
Сайн дураараа өгсөн... зарцын... бие... эзнээ сэргээнэ!
Хүчээр авсан... дайсны цус өстнийг чинь сэргээнэ!

Öriin duraar bus ögsön etsgiin yas khüügee dakhin sergeen!
Sain duraaraa ögsön... zartsiin... biy... eznee sergeen!
Khücheer avsan... daisnii tsus östniig sergeen!