Home首页 / Previous / Next上一个 / 下一个
||envelope
Mongolian language directory

Mongolian Conversation Lesson: 7 蒙语会话: 7

Mongolian script does not work properly on all systems or browsers. It may help to download Mongolian White Font. 有的系统和浏览器老蒙文文字显示不对。如果有问题的话,下载一下蒙古文白体

1. Mongol Bichig1. 老蒙文

(Hover cursor to see Inner Mongolian pronunciation) (光标悬停在文本上显示内蒙的口语发音)       

ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ

ᠪᠠ᠊ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠲᠣᠬᠢᠯᠢᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠲᠣᠰᠠᠭᠠᠷ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠳᠤ ᠰᠦ᠋ ᠲᠡᠢ ᠴᠠᠢ ᠣᠣᠭᠣᠵᠣ ᠬᠣᠯᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠵᠢᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯ ᠰᠠᠭᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠲᠣᠰᠬᠣ ᠪᠠᠷ ᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠰᠠᠯᠬᠠᠴᠢ ᠳᠣᠷᠵᠢ ᠭᠣᠧᠡᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠵᠢᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃

ᠪᠠᠪᠣᠣ᠄ ᠵᠠ᠂ ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ?

ᠯᠢ᠄ ᠰᠠᠢᠨ᠂ ᠰᠠᠢᠨ᠂ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠳᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠭᠣᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ᠃

ᠪᠠ᠊᠄ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠣ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ?

ᠯᠢ᠄ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠠᠶᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠢᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠳ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠣ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠢᠰᠢᠦ᠃

ᠪᠠ᠊᠄ ᠪᠢ ᠴᠣ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠦ᠃

ᠯᠢ᠄ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠮᠠᠷᠲᠠᠬᠤ ᠰᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠣᠴᠣᠶ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠶᠣᠲᠠᠨ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠲᠠ ᠬᠠᠨᠠᠺᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠣᠳᠣ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠ᠊᠄ ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠤᠤ?

ᠶᠠ᠊᠄ ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠣ᠋ᠣ? ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠣᠵᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠢᠯᠡᠭᠦᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

ᠪᠠ᠊᠄ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠣᠭᠲᠣᠵᠣ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠰᠠᠭᠣᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠠᠲᠠ

bajɪn xɔ:lɔ̌n gərt

ba da:mǎl bajɪn xɔ:lɔ̌n gərt tœxlɔ̌g sæ:xǎn tʊsɣa:r oro:d su:te: ʧæ: ʊ:ʤ xɔlin ʤœʧinɔ: xulə:n sʊ:n
ʊdǎlgui ʤœʧin tɔsɔ̌xɔ:r ɔʧsɔ̌n tʊslǎgʧ dɔrʤ gʊæ xɔjɪr ʤœʧinɔ: dagʊ:lǎn irə̌b

ʤa: sæ:n bæ:n ʊ:

sæ:n, sæ:n, næ:ʤtæ: ʊdtǎl ʊ:lʤsǎngui, sanǎla: ʃu:

ɔrʧim aʤɪl ja:rʊ: bæ:n ʊ:

turu: xədə̌n odǒr saj sʊdǎlga:ni: aʤɪla: barʤæ:. təgə:d ʧolo: gara:d tœrɔ̌n jabʤ bæga: n ən biʃu:

bi ʧ tæni: ix sansǎn ʃu:

bid xɔjɪr ʧin ugə̌ndə: bɔlɔ:d martǎx ʃaxla:. bi tand tænǎlʧʊ:lja

ən bɔl japɔnɔ:s irsen ɔjʊ:tǎn, jamada xanako gəsə̌n nərte:. ɔdɔ: bə:ʤind sʊrǎlʧǎʤ bæ:n

ta sæ:n ʊ:?

ta sæ:n ʊ:? aŋx ʊda: ʊ:lʤǎʤ bæ:n, iru:lə̌n xargǎlʤa:ræ:

tæni: bajɪrlǎn ʊgdǎʤ bæ:n. ʤa: bugdə:rə: sʊ:dǎld sa:t

2. Cyrillic2. 新蒙文

Баян хоолон гэрт

Ба даамал Баян хоолон гэрт тохилог сайхан тусгаар өрөөд сүүтэй цай ууж холын зочиноо хүлээн сууна. Удалгүй зочин тосохоор очсон туслагч Дорж гуай хоёр зочиноо дагуулан хүрч ирэв.

Ба: Заа, сайн байна уу?

Ли: Сайн, сайн, найзтайгаа удтал уулзсангүй, саналаа шүү.

Ба: Орчим ажил яаруу байна уу?

Ли: Түрүү хэдэн өдөр сая судалгааны ажилаа баржээ. Тэгээд чөлөө гараад тойрон явж байгаа нь энэ бишүү.

Ба: Би ч таныг их санасан шүү.

Ли: Бид хоёр чинь үгэндээ болоод мартах шахлаа. Би танд танилцуулъя. Энэ бол Японоос ирсэн оюутан, Ямада Ханако гэсэн нэртэй. Одоо Бээжинд суралцаж байна.

Ба: Та сайн уу?

Я: Та сайн уу? Анх удаа уулзаж байна, илүүхэн харгалзаарай.

Ба: Таныг баярлан угдаж байна. Заа, бүгдээрээ суудалд саат.


3. Vocab 3. 词汇 3. 語彙

ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠯ
(daɣaɣamal)
da:mǎl
даамал
【manager, headman, chief】 【经理】
ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ
(xoɣolan ger)
xɔ:lɔ̌n gər
хоолон гэр (注)(Note)
【restaurant】 【餐厅, 饭馆】
ᠲᠣᠬᠢᠯᠢᠭ
(toxilaɣ)
tœxlɔ̌g
тохилог
【fitting, comfortable, well-arranged】 【舒适的】
ᠲᠣᠰᠠᠭᠠᠷ ᠦᠷᠦᠭᠡ
(tosaɣar öröge)
tʊsga:r oro:
тусгаар өрөө (注)(Note)
【private room】 【单间】
ᠰᠦ᠋ ᠲᠡᠢ ᠴᠠᠢ
(sü tei čai)
su:te: ʧæ:
сүүтэй цай
【Mongolian milk tea】 【奶茶】
ᠣᠣᠭᠣᠬᠤ
(uuɣuxu)
ʊ:x
уух
【to drink】 【喝】
ᠬᠣᠯᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠣᠴᠢᠨ
(xol-yin ǰočin)
xɔlin ʤœʧin
холын зочин
【guest from afar】 【从原地来的客人】
ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ
(xüliyexü)
xulə:x
хүлээх
【to wait】 【等】
ᠰᠠᠭᠣᠬᠤ
(saɣuxu)
sʊ:x
суух
【to sit】【坐】
ᠲᠣᠰᠬᠤ
(tosxu)
tɔsɔ̌x
тосох
【to meet, pick up (off a plane, etc.)】 【接】 【くび】
ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
(tusalaɣči)
tʊslǎgʧ
туслагч
【assistant】
【助理】
ᠭᠣᠧᠡᠢ
(ɣuwai)
gʊæ
гуай
【polite address for senior person】 【老~】
ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ
(daɣaɣulxu)
dagʊ:lǎx
дагуулах
【causative of ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ, to lead】 ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ的使动态, 领, 带, 带领】
ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ
(daɣaxu)
dagǎx
дагах
【to follow】 【随, 从, 随从】
ᠨᠠᠢᠵᠠ
(naiǰa)
næ:ʤ
найз
【friend】 【朋友】
ᠣᠳᠠᠬᠤ
(udax)
ʊdǎx
удах
【to last or do for a long time】 【久, 长久】
ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ
(unexer)
unəxə:r ~ unə:r
үнээр ~ үнэхээр
【really, truly】 【真, 真是, 确实】
ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ
(sanaxu)
sanǎx
санах
【to think of, miss】 【想, 想念】
ᠣᠷᠴᠢᠮ
(orčim)
ɔrʧɪm
орчим
【recently】 【最近】
ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠣ
(yaɣarau)
ja:rʊ:
яаруу
【busy】 【忙, 急忙】
ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ
(türügüü)
turu:
түруу
【not long ago, recently】 【刚才, 先前, 以前】
ᠰᠠᠶᠢ
(sayi)
saj
сая
【just】 【刚才, 刚刚】
ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ
(sudulɣan)
sʊdǎlga:n
судалгаа, судлагаа
【study, research, analysis】 【研究】
ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ
(baraxu)
barǎx
барах
【to finish, terminate】 【尽, 完, 终】
ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ
(čilüge)
ʧolo:
чөлөө
【leisure, free time】 【闲, 闲工夫, 余假】
ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠬᠤ
(toɣorixu)
tœ:rɔ̌x
тойрох
【to go about, tour】 【游逛, 周游, 漫游, 散步】
ᠪᠢᠰᠢᠦ
(bisiü)
biʃu:
бишүү
【is it not so】 【不是吗】
ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ
(ügen degen boloɣad)
ugə̌n də:n bɔlɔ:d
үгэндээ болоод
【to be too busy talking】 【光顾说话】
ᠮᠠᠷᠲᠠᠬᠤ
(martaxu)
martǎx
мартах
【to forget】 【忘, 忘记】
ᠰᠢᠬᠠᠬᠤ
(sixaxu)
ʃaxǎx
шахах
【to come close to, almost】 【接近, 靠近, 临近, 濒于】
ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠣᠯᠬᠤ
(tanilčaɣulxu)
tænɪlʧʊ:lǎx
танилцуулах
【(causative of ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠬᠤ)↓, to introduce】 【(ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠬᠤ的是动态)↓, 介绍】
ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠬᠤ
(tanilčaxu)
tænɪlʧɪx
танилцах
【to get to know, become acquainted with】 【相识, 熟悉】
ᠶᠠᠫᠣᠨ
(yapon)
japɔn
Япон
【Japan】 【日本】
ᠠᠩᠬ᠎ᠠ
(oyutan ~ uyutan)
ɔjʊ:tǎn ~ ʊjʊ:tǎn
оюутан
【student】 【大学生】
ᠠᠩᠬ᠎ᠠ
(aŋx-a)
aŋx
анх 【初, 起初, 当初】 (注)(Note)
【at the beginning】
ᠢᠯᠡᠭᠦᠬᠡᠨ
(ilegüxen)
ilu:xə̌n
илүүхэн
【plentifully】 【多】
ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠠᠬᠤ
(xaraɣalǰaxu)
xargǎlʤǎx
харгалзах
【to look after, attend to】 【照顾, 照料】
ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠬᠤ
(bayarlaxu)
bajǎrlǎx
баярлах
【to rejoice, be glad or happy】 【喜欢, 喜悦】
ᠣᠭᠲᠣᠬᠤ
(uɣtuxu)
ʊgtǎx
угтах
【to receive or welcome an arriving visitor】 【接, 迎接】
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ
(bügüdeger ~ bögödeger)
bugdə:r ~ bogdo:r
бүгдээр
【all together】 【全体, 大家】
ᠰᠠᠭᠣᠳᠠᠯ
(saɣudal)
sʊ:dǎl
суудал
【seat】 【席, 席位, 座】
ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠬᠤ
(saɣataxu)
sa:tǎx
саатах
【(honorific) to sit】 【(请上首) 坐】

4. Notes4. 备注(目前没有中文版)

ᠠᠩᠬ᠎ᠠ... ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠣᠵᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠢᠯᠡᠭᠦᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ is a direct translation of the well-known Japanese greeting 'Hajimemashite, dōzo yoroshiku'(回去) (Back)
ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ Not known in M, where such an establishment would be known as
ᠷᠧᠰᠲ᠋ᠣᠷᠠᠨ, ᠵᠣᠭᠣᠭ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ or ᠭᠣᠧᠠᠩᠵᠠ (ресторан, зоогийн газар or гуанз). (回去) (Back)
ᠲᠣᠰᠠᠭᠠᠷ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠲᠣᠰᠠᠭᠠᠷ ᠦᠷᠦᠭᠡ is a direct translation of Chinese 单间 dānjiān, a private room in a restaurant.(回去) (Back)
Back to Top