Home首页 / Previous上一个 / Next下一个
||envelope
Mongolian language directory

蒙文阅读: 1-15Mongolian Reading: 1-15

Mongolian script does not work properly on all systems or browsers. It may help to download Mongolian White Font. 有的系统和浏览器老蒙文文字显示不对。如果有问题的话,下载一下蒙古文白体

1. Mongol Bichig1. 老蒙文

(Hover cursor to see Inner Mongolian pronunciation) (光标悬停在文本上显示内蒙的口语发音)       

ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ

ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠣᠶᠣᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠲᠠᠢᠴᠢᠭᠣᠳ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠲᠣ ᠪᠠᠷᠢᠭᠲᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠢᠴᠢᠭᠣᠳ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠨᠠᠢᠷ ᠢ ᠳᠠᠯᠢᠮᠳᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠷᠢᠭᠣᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠳ ᠣᠨᠣᠨ ᠦ ᠰᠢᠭᠣᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠣᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠣᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠣᠪᠠᠯ ᠳᠠᠢᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠶᠣᠭᠠᠳ ᠮᠦᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ᠤᠰᠤᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠭᠢ ᠳᠤ ᠳᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠰᠤ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠣᠷᠣᠰᠬᠠᠨ ᠨᠢᠭᠦᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠡᠢᠯᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠬᠡᠪᠳᠡᠪᠡ᠃

ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢᠴᠢᠭᠣᠳ ᠣᠨᠣᠨ ᠦ ᠰᠢᠭᠣᠢ ᠵᠢ ᠬᠡᠳᠦ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠩᠵᠢᠭᠡᠳ ᠤᠰᠤᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠭᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠢ ᠣᠯᠵᠣ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠦ ᠠᠶᠣᠯ ᠲᠦᠩᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠠᠮᠣᠷ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠮᠣᠯᠲᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠢᠳᠡ᠂ ᠠᠭᠲᠠ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢ ᠳᠣᠩᠰᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠪᠠᠭᠠᠲᠣᠷ ᠪᠣᠯᠵᠡᠢ᠃⤵︎

ʊxa:n sərgə̌lə̌ŋ təmuʤin

təmuʤin baga:sa:n maʃ səʧin ɔjʊ:n ʊxa:ntæ: jum

nəgə̌n ʊda: təmuʤin tæ:ʧgʊ:d æ:mǎgt bærigdǎʤæ:

tər tæ:ʧgʊ:d æ:mǎgi:n xʏrɪm næ:ri: dælɪmdʊ:lǎn xœrɪʊla:sa:n dʊta:ʤ gara:d ɔnɔ̌ni: ʃʊgʊɪd nʊ:gdʤæ:

gətə̌l ʃʊgʊɪd nʊ:bǎl dæ:sǎnd amarxǎn sərə̌gdə:sə:n æ:ga:d mon dɔ:rɔ: ʊsǎnd ɔrɔ:d ʊsni: xargid doŋgo:n ʊs ʊrʊ: ʊrsgǎn nu:rə:n il gargǎʤ xəbtə̌b

ɔlɔ̌n tæ:ʧgʊ:d ɔnɔ̌ni: ʃʊgʊɪg xəd ʊda: nəgʤə:d ʊsǎni: xargid xəbtə̌ʤ bæ:sǎn təmuʤini: ɔlʤ uʤsə̌ngui

təmuʤin iŋgə:d ʊda:ni: æm nasni: ajʊ:l tugʃu:rə:s amǎr ənd mʊltǎsǎn bæ:n

təmuʤin xɔʤim n arǎg ʊxa:ni: id agt xolǒgi:n tʊ:ræ:ga:r altǎn dəlxi:g dɔŋslɔ̌gsɔ̌n bɔgd ba:tǎr bɔlʤæ:

2. Cyrillic2. 新蒙文

Ухаан сэргэлэн Тэмүжин

Тэмүжин багаасаа маш цэцэн оюун ухаантай юм.

Нэгэн удаа Тэмүжин Тайчууд аймагт баригджээ. Тэр Тайчууд аймгийн хурим найрыг далимдуулан хориулоосоо дутааж гараад Ононы шугуйд нуугджээ. Гэтэл шугуйд нуувал дайсанд амархан сэрэгдэхээсээ айгаад мөн дороо усанд ороод усны харгид дөнгөө ус уруу урсган нүүрээ ил гаргаж хэвтэв.

Олон Тайчууд Ононы шугуйг хэд удаа нэгжээд усны харгид хэвтэж байсан Тэмүжинийг олж үзсэнгүй. Тэмүжин ингээд энэ удааны амь насны аюул түгшүүрээс амар мэнд мултарсан байна.

Тэмүжин хожим нь арга ухааны ид, агт хөлөгийн туурайгаар алтан дэлхийг донсолгосон богд баатар болжээ.


3. Vocab 3. 词汇 3. 語彙

ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ
(uxaɣan)
ʊxa:n
ухаан
【mind, intellect】 【智慧, 智力, 理性】
ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ
(sergüleng)
sərgə̌lə̌ŋ
сэргэлэн
【intellegent, alert】 【聪明的】
ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ
(temüǰin)
təmuʤin
Тэмүжин
【Temujin】 【学, 学习】
ᠮᠠᠰᠢ
(masi)
maʃ
маш
【extremely, very】 【极, 很】
ᠰᠡᠴᠡᠨ
(sečen)
səʧin
цэцэн (注)(Note)
【brilliant, intelligent】 【聪明的】
ᠣᠶᠣᠨ
(oyun ~ uyun)
ɔjʊ:n ~ ʊjʊ:n
оюун
【intellect, mind, wisdom, spirit】 【智慧, 智力, 理性】
ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ
(udaɣ-a)
ʊda:
удаа
【time (one time)】 【次, 回, 遍】
ᠲᠠᠢᠴᠢᠭᠣᠳ
(taičiɣud)
tæ:ʧgʊ:d
Тайчууд
【Tayichiud】 【泰亦赤兀惕】
ᠠᠢᠮᠠᠭ
(aimaɣ)
æ:mǎg
аймаг
【clan】【部落】【氏族】
ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠬᠤ
(bariɣdaxu)
bærigdǎx
баригдах
【(passive of ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ)↓, to be caught】 【(ᠪᠠᠷᠢᠣᠣ的被动态)↓, 被逮捕, 被拘捕】
ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ
(barixu)
bærix
барих
【to hold, catch, grasp】
【拿, 抓】 【捕まえる】
ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠨᠠᠢᠷ
(xurim nair)
xʏrɪm næ:r
хурим найр
【festivity, banquet】 【宴会】
ᠳᠠᠯᠢᠮᠳᠠᠭᠣᠯᠬᠤ
(dalimdaɣulxu)
dælɪmdʊ:lǎx
далимдуулах
【(causative of ᠳᠠᠯᠢᠮᠳᠠᠬᠤdælɪmdǎx далимдах)↓, seize the moment or opportunity】 【(ᠳᠠᠯᠢᠮᠳᠠᠬᠤ的使动态)↓, 趁机, 借机, 趁隙, 乘便】
ᠳᠠᠯᠢᠮᠳᠠᠬᠤ
(dalimdaxu)
dælɪmdǎx
далимдах
【to take advantage of the right moment】 【趁机, 借机, 趁隙, 乘便】
ᠬᠣᠷᠢᠭᠣᠯ
(xoriɣul)
xœrɪʊl
хориул
【enclosure, barricade】 【圈, 柵栏, 囚笼】
ᠳᠣᠲᠠᠭᠠᠬᠤ
(dutaɣaxu)
dʊta:x
дутаах
【to flee, run away】 【逃, 逃跑, 逃窜】
ᠭᠠᠷᠬᠤ
(ɣarxu)
garǎx
гарах
【to go away from, leave】 【出, 出去, 出来】
ᠣᠨᠣᠨ
(onon)
ɔnɔ̌n
Онон
【Onon River】 【鄂嫩河】
ᠰᠢᠭᠣᠢ
(siɣui)
ʃʊgʊɪ
шугуй
【thicket, grove, forest】 【林, 森林】
ᠨᠢᠭᠣᠭᠳᠠᠬᠤ
(niɣuɣdaxu)
nʊ:gdǎx
нуугдах
【(passive of ᠨᠢᠭᠣᠬᠤ nʊ:x нуух)↓, to be hidden, concealed】 【(ᠨᠢᠭᠣᠬᠤ的被动态)↓, 藏, 潜藏, 潜伏, 躲藏】
ᠨᠢᠭᠣᠬᠤ
(niɣuxu)
nʊ:x
нуух
【to hide, conceal】 【躲, 躲藏, 隐匿】
ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ
(getel-e)
gətə̌l
гэтэл
【but】 【但, 但是】
ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ
(amarxan)
amǎrxǎn
амархан
【easily】 【容易, 方便】
ᠰᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠬᠦ
(seregdexü)
sərə̌gdə̌x
сэрэгдэх
【(passive of ᠰᠡᠷᠡᠬᠦ)↓, to feel (a certain sensation)】 【(ᠰᠡᠷᠡᠬᠦ的被动态)↓, 感觉, 感知, 感到】
ᠰᠡᠷᠡᠬᠦ
(serexü)
sərə̌x
сэрэх
【to wake up, feel, sense】 【感觉, 感触, 感知】
ᠠᠶᠣᠬᠤ
(ayuxu)
æ:x
айх
【to fear, be afraid】 【怕, 害怕】
ᠮᠦᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ
(mön)
mon dɔ:rɔ:
мөн дороо
【immediately】 【马上】
ᠬᠠᠷᠭᠢ
(xargi)
xargi
харги
【rapids】 【急流】
ᠳᠦᠩᠭᠡ
(döngge)
doŋgǒ
дөнгө
【cangue】 【枷】
ᠣᠷᠣᠭᠣ
(uruɣu)
ʊrʊ:
уруу
【downward, towards】 【向下, 朝下】
ᠣᠷᠣᠰᠬᠠᠬᠤ
(urusxaxu)
ʊrsgǎx
урсгах
【to cause to float】 【流送, 放】
ᠨᠢᠭᠣᠷ
(nigur)
nu:r
нүүр
【face】 【脸, 面, 脸面】
ᠢᠯᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ
(ile ɣarɣaxu)
il gargǎx
ил гаргах
【to expose】 【露出】
ᠬᠡᠪᠲᠡᠬᠦ
(xebtexü)
xə̌btə̌x
хэвтэх
【to lie down, recline】 【躺】
ᠬᠡᠳᠦ
(xedü)
xɘd
хэд
【several】 【几】
ᠨᠡᠩᠵᠢᠬᠦ
(nengǰixü)
nəgʤix ~ nəŋʤix
нэгжих
【to search, conduct a search】 【搜, 搜查, 搜索】
ᠣᠯᠵᠣ ᠦᠵᠡᠬᠦ
(olǰu üǰexü)
ɔlʤ uʤix
олж үзэх
【to find, see】 【看得见】
ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠣ
(ami nasun)
æm nas
амь нас
【life】 【生命】
ᠠᠶᠣᠯ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ
(ayul tügsigüri)
ajʊ:l tu:gʃu:r
аюул түгшүүр
【fear, danger, risk】 【惊险, 风险】
ᠠᠮᠣᠷ ᠮᠡᠨᠳᠦ
(amur mendü)
amǎr mənd
амар мэнд
【safely】 【安康, 平安, 安宁】
ᠮᠣᠯᠲᠣᠷᠠᠬᠤ
(multuraxu)
mʊltrǎx
мултрах
【to break loose, become free】 【脱落, 脱出】
ᠬᠣᠵᠢᠮ
(xoǰim)
xɔʤɪm
хожим
【later, future】 【后, 以后, 后来】
ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ
(arɣ-a uxaɣan)
arǎg ʊxa:n
арга ухаан
【stratagem】 【计策, 计谋, 方法】
ᠢᠳᠡ
(ide)
id
ид
【force, vigour, skill】 【拜会, 参见, 晋谒】
ᠠᠭᠲᠠ ᠬᠦᠯᠦᠭ
(aɣta xülüg ~ aɣta xölög)
agt xulə̌g ~ agt xolǒg
агт хөлөг ~ агт хүлэг
【steed, charger, mount】 【骏马】
ᠲᠣᠭᠣᠷᠠᠢ
(tuɣurai)
tʊ:ræ:
туурай
【hoof】 【蹄】
ᠠᠯᠲᠠ
(alta)
alt
алт
【gold】 【黄金】
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ
(delexei)
dəlxi:
дэлхий
【world】 【世界】
ᠳᠣᠩᠰᠣᠯᠭᠠᠬᠤ
(dongsolɣaxu)
dɔŋsɔ̌lgɔ̌x
донсолгох
【(causative of ᠳᠣᠩᠰᠣᠯᠬᠤ dɔŋslɔ̌x
донслох) to alarm, terrify】
【(ᠳᠣᠩᠰᠣᠯᠬᠤdɔŋslɔ̌x
донслох 的使动态)震动, 震撼, 撼动, 动摇】
ᠳᠣᠩᠰᠣᠯᠬᠤ
(dongsolxu)
dɔŋslɔ̌x
донслох
【to shake, sway】 【震, 撼, 震撼, 震动】
ᠪᠣᠭᠳᠠ
(boɣda)
bɔgd
богд
【holy, august】 【圣, 圣贤】
ᠪᠠᠭᠠᠲᠣᠷ
(baɣatur)
ba:tǎr
баатар
【hero】 【英雄】

4. Notes3. 备注(目前没有中文版)

ᠰᠡᠴᠡᠨ Сэчэн is normally ᠴᠡᠴᠡᠨ цэцэн in Mongolia. (回去) (Back)
Back to Top